Forskning i Friluft 2021: Friluftsliv og høstingstradisjoner i 150 år

Publisert – Sist oppdatert 16.09.2022

Her finner du program og presentasjoner fra konferansen Forskning i Friluft 2021, som fant sted 1. – 2. desember på Scandic Hamar.

Tema for årets konferanse var Friluftsliv og høstingstradisjoner i 150 år.

Norsk Friluftsliv har seks ganger tidligere arrangert konferansen Forskning i friluft. Konferansen i 2021 ble arrangert i forbindelse med Norges Jeger- og Fiskerforbunds 150 års-jubileum.

Hovedformålet med konferansen er å formidle friluftslivsforskning til de som er brukere av slik kunnskap, støtte opp under relevante fagmiljøer, styrke friluftslivsforskningens posisjon og skape gode møteplasser for denne.

Målgruppen for konferansen er forskning, offentlig forvaltning, universiteter og høgskoler, skoler og barnehager, frivillige organisasjoner og andre som har interesse av friluftslivsforskning.

Konferanserapport

Se konferanserapporten for Forskning i Friluft 2021.

Program

Se programmet for Forskning i Friluft 2021.

Presentasjoner

Under finner du presentasjonene fra Forskning i Friluft 2021.

Plenum – dag 1.

Sesjon 1: Bærekraftig forvaltning.

Sesjon 2: Fysisk og psykisk helse.

Sesjon 3: Pedagogikk, barn og unge.

Sesjon 4: Høsting.

Sesjon 5: Pedagogikk, barn og unge (forts.)

Plenum – dag 2.

JUBILEUM: Høsting er et av hovedtemaene for årets forskningskonferanse, som arrangeres i forbindelse med Norges Jeger- og Fiskerforbunds 150-års jubileum.

Del denne artikkelen