Forskning i Friluft 2021: Friluftsliv og høstingstradisjoner i 150 år

Publisert

Vi ønsker velkommen til konferansen Forskning i Friluft 2021 1. – 2. desember på Scandic Hamar.

Tema for årets konferanse er Friluftsliv og høstingstradisjoner i 150 år.

Norsk Friluftsliv har seks ganger tidligere arrangert konferansen Forskning i friluft. Det er derfor naturlig å arrangere en ny forskningskonferanse i 2021. Denne gangen i forbindelse med Norges Jeger- og Fiskerforbunds 150 års-jubileum.

Hovedformålet med konferansen er å formidle friluftslivsforskning til de som er brukere av slik kunnskap, støtte opp under relevante fagmiljøer, styrke friluftslivsforskningens posisjon og skape gode møteplasser for denne.

Målgruppen for konferansen er forskning, offentlig forvaltning, universiteter og høgskoler, skoler og barnehager, frivillige organisasjoner og andre som har interesse av friluftslivsforskning.

Program

Programmet for årets konferanse finner du her.

Påmelding

Trykk her for å melde deg på Forskning i Friluft 2021.

Priser

Konferansepriser innen påmeldingsfristen er:
Konferanse m/overnatting (alt inkl.): Kr 3.900,-
Konferanse m/overnatting i dobbeltrom
(alt inkl.): Kr 3.530,-
Konferanse u/overnatting (m/lunsj begge dager
og middag): Kr 3.200,-
Konferanse u/overnatting (m/lunsj begge dager
uten middag): Kr 2.800,-
Konferanse dag 1 (med lunsj): Kr 1.400,-
Konferanse dag 2 (med lunsj): Kr 1.400,-

Etter påmeldingsfristen vil prisene øke med 10 prosent så lenge det er ledige plasser.

Spesialpriser for fulltidsstudenter: Nærmere informasjon fås ved henvendelse til hans.erik@norskfriluftsliv.no eller 98 84 93 97.

JUBILEUM: Høsting er et av hovedtemaene for årets forskningskonferanse, som arrangeres i forbindelse med Norges Jeger- og Fiskerforbunds 150-års jubileum.

Del denne artikkelen