Suksessfulle tiltak i skole, barnehage og SFO

Myndighetene har satt et nasjonalt mål om at naturen i større grad skal brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge. Nå har Norsk Friluftsliv fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å kartlegge suksessfulle tiltak innen natur og friluftsliv rettet mot barn og unge i pedagogiske institusjoner. Når disse er kartlagt, skal et utvalg av tiltakene videreutvikles. I kartleggingsfasen er Norsk Friluftsliv på jakt etter lærere og ledere i skoler og barnehager som kan dele sine erfaringer med bruk av natur og friluftsliv.

Skal få friluftsliv til å bli en større del av barn og unges hverdag

Hvilke aktiviteter innen natur og friluftsliv i norske skoler og barnehager fungerer? Norsk Friluftsliv vil høre lærernes suksesshistorier til nytt prosjekt.

Del dine tips, idéer og erfaringer med oss!

Norsk Friluftsliv ønsker å få tips, idéer og erfaringer for bruk av naturen som læringsarena. Fortell oss dine suksesshistorier!