Forskning i Friluft 2021: Sesjon 1 – Bærekraftig forvaltning

Publisert – Sist oppdatert 03.02.2022

Her finner du presentasjonene fra FiF 2021: Sesjon 1 – Bærekraftig forvaltning.

Allemannsrettens uklare pliktfundament – Gaute Svensson – UiT Norges arktiske universitet

Last ned Svenssons presentasjon (pdf).

Slitasjeutvikling på leirplasser og stier i Femundsmarka nasjonalpark over 30 år: Verre eller bedre? – Sindre Kolstad Valan, NMBU, m. fl.

Last ned Valans presentasjon (pdf).

Kunsten å overtale: Hvordan kommunikasjonstiltak påvirker atferd i naturområder – Sofie Kjendlie Selvaag, NINA m. fl.

Last ned Selvaags presentasjon (pdf).

Besøksforvaltning som integrert del av kommunal planlegging? – Jan Vidar Haukeland, TØI og Knut Bjørn Stokke, NMBU

Last ned Haukeland og Stokkes presentasjon (pdf).

Erfaring med “annen byggegrense” i strandsoneplanleggingen – Knut Bjørn Stokke, NMBU

Last ned Stokkes presentasjon (pdf).

Friluftslivsutøvelse og ulv: En undersøkelse blant personer bosatt i ulvesona – Petter Erik Leirhaug, NIH og Inger Aarstad Berg, INN

Last ned Leirhaug og Bergs presentasjon (pdf).

Mark eller park? En historisk studie av Oslomarkas fremvekst – Iver Mytting, NIH

Last ned Myttings presentasjon (pdf).

Klimaendringane sine konsekvensar for friluftslivet – Eivind Brendehaug, Vestlandsforskning

Last ned Brendehaugs presentasjon (pdf).

Klimatilpassing for norsk fotturisme: Et casestudie i Jotunheimen – Merete Kvamme Fabritius og Bjørn Vidar Vangelsten, Nordlandsforskning

Last ned Fabritius og Vangelstens presentasjon (pdf).

Del denne artikkelen