Forskning i Friluft 2021: Sesjon 3 – Pedagogikk, barn og unge

Publisert – Sist oppdatert 03.02.2022

Her finner du presentasjonene fra FiF 2021: Sesjon 3 – Pedagogikk, barn og unge.

Sykt gira jenter – en diskursteoretisk studie av jenters erfaringer fra bratt friluftsliv – Lotte Malterud og Vegard Vereide, HVL

Last ned Malterud og Vereides presentasjon (pdf).

Sidste barn i skoven? Danske studier af børns naturkontakt – Søren Andkjær, Syddansk Universitet og Søren Præstholm, Københavns Universitet

Last ned Andkjær og Prestholms presentasjon (pdf).

Ung i Oslo 2018 dokumenterer sosial ulikhet i deltakelsen i friluftsliv blant barn og unge, 13-19 år – Jørgen W. Eriksen og Kirsti Pedersen Gurholt, NIH

Last ned Eriksen og Gurholts presentasjon (pdf).

DNT-hyttefriluftsliv for familier – potensialer og dilemmaer – Jan Arvidsen, Mathilde Skov Kristensen og Evald Brundgaard Iversen, Syddansk Universitet

Last ned Arvidsen et. als presentasjon (pdf).

Del denne artikkelen