Friluftsliv i skolen

Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for 17 norske friluftslivsorganisasjoner, har lenge jobbet for at friluftsliv skal bli en større del av barns skolehverdag. Fra 2018 har vi i samarbeid med Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet styrket dette arbeidet. Prosjektet Friluftsliv i skolen er opprettet for å nå et av hovedmålene i regjeringens handlingsplan for friluftsliv, der det står at «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge».

Årshjul for uteskole

Hvorfor friluftsliv i skolen?

I 2018 styrket Norsk Friluftsliv satsingen på å få barn ut i naturen, gjennom prosjektet Friluftsliv i skolen. Hvorfor?

uteskole 1