Friluftsliv i skolen

Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for 18 norske friluftslivsorganisasjoner, har lenge jobbet for at friluftsliv skal bli en større del av barns skolehverdag. Fra 2018 har vi i samarbeid med Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet styrket dette arbeidet.

Prosjektet Friluftsliv i skolen er opprettet for å nå et av hovedmålene i regjeringens handlingsplan for friluftsliv, der det står at «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge».

Besøk nettstedet Friluftsliv i skolen

Prosjektet Friluftsliv i skolen har sitt eget nettsted, der du finner årshjul for uteskole og en rekke andre gode ressurser.

friluftsutfordringer