naturopplevelser
naturopplevelser

Reiseliv

Friluftsliv og naturopplevelser er en viktig del av reiselivstilbudet i Norge, både for utenlandske og norske turister. Norsk Friluftsliv er positive og ønsker flere turister velkommen til norsk natur.

Turisme kan bidra til bedre tilrettelegging, sikring og skjøtsel som kommer alle til gode. Naturbasert reiseliv bidrar også til utvikling av innfallsporter til natur, som også senker terskler inn til naturen for fastboende. Reiseliv gir arbeidsplasser i distriktene, dette gir levende bygder og godt forvaltede kulturlandskap som igjen fremmer mer friluftsliv.

Det å gjøre Norge til et attraktivt ferieland også for den norske befolkningen bidrar til flere kortreiste ferier, noe som er mer bærekraftig enn lange ferieturer til andre verdensdeler. Naturen er kjernen i det norske reiselivsproduktet, og vi er bekymret for at dersom disse verdiene forringes mister vi noe av det særegne og attraktive ved Norge som turistmål.

Stadig flere ønsker å være aktive i norsk natur, og norsk natur kan tåle en viss økning i reiselivstrafikken. Men det forutsetter en aktiv forvaltning, i form av oppsyn, overvåkning, veiledning, tilrettelegging, kanalisering m.v. Tilstrekkelige økonomiske ressurser må stilles til disposisjon for dette. Overvåkning må særlig handle om verneverdiene og hvordan de tas vare på.

 

Norsk Friluftsliv vil:

  • At vi skal være tro mot konseptet «opplevelse av storslagen uberørt natur» som kjernen i det norske reiselivsproduktet, hvor også naturens stillhet er en del av opplevelsen.
  • Være tro mot konseptet «aktiv opplevelsesferie» hvor turister i størst mulig grad ikke bare observerer, men aktivt tar del i naturopplevelser gjennom friluftslivsaktiviteter.
  • At vi skal være tro mot konseptet «kunnskapsbyggende natur-turisme». Enhver som reiser hjem fra ferie i Norge skal vite noe mer om naturens og dyrelivets samspill, hvordan menneskelig aktivitet påvirker og med en større forståelse av hvorfor miljø- og klimaspørsmål er viktig. De skal også oppleve at Norge er et foregangsland i å ta vare på naturverdier. Et besøk til norsk natur skal ikke bare gi deg minner, men også holdninger.
  • Vissheten om at et område er nasjonalpark eller vernet skaper større opplevelsesverdi. Flere nasjonalparker skaper større naturattraktivitet og mer turisme.
  • Vi må være mer selektive på hva slangs turister vi ønsker. Vi må fokusere mer på turisme fra Norge og skandinaviske land.
  • Vi må gi turister større kompetanse til ferdsel i norsk natur. Dette kan også gi muligheter for lokal næring.
  • Vi må spre turismen mye mer enn vi gjør i dag. Dette kan blant annet gjøres ved å utvikle konseptet nasjonale turistveier og nasjonale turiststier, og ha et tettere samarbeid med operatører om planlegging av reiseruter mv. Beløp til nasjonale turstier bør vesentlig økes.
  • Turisme bør i større grad baseres på kollektivtransport. Da er vi også avhengig av at tog og busser stopper der vi ønsker at folk skal gå av. NSB bør ha flere stopp i viktige ferieperioder.
  • Det må utvikles bedre digitale turportaler, planleggingsverktøy og informasjonstjenester på ulike språk for turisme og friluftsliv i Norge. Både reiselivet og friluftslivet hadde tjent på en større koordinert satsing på dette området.