Vi har ingen naTUR å miste

Vi har brukt innestemmen alt for lenge. Nå må vi bruke utestemmen.

Webinar: Hvordan få en mer bærekraftig arealforvaltning i din kommune?

Webinaret passer for nye kommunestyrerepresentanter, deg som jobber med arealforvaltning, lokale lag og foreninger – og alle andre som er opptatt av bærekraftig arealforvaltning.

Viktige frister for oss som jobber med inkludering av barn og unge

I høst pågår det flere politiske prosesser for å sikre at alle barn og unge får delta på minst en fritidsaktivitet. Det er viktig at friluftslivsorganisasjonene er på ballen og kommer med innspill.

Friluftslivets år 2025 – bli med ut i naturen!

Friluftslivets år 2025 skal løfte frem lokale aktiviteter i naturen og gjøre det enkelt for deg å finne din friluftsglede.

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Norsk Friluftsliv?