Bli med #sammenpåtur!

Høsten trenger ikke bare være kaldt og mørk, den kan også være rik på opplevelser.

22 millioner til mangfold og inkludering i friluftslivet

Til sammen ti friluftslivsorganisasjoner får nå tilskudd til ulike satsinger som skal nå flere med lavinntekt, minoritetsbakgrunn og funksjonsnedsettelse.

Ankesaken om Nordkapp: – Nok en seier for friluftslivet og allemannsretten

Nordkapp kommune vant over hotellkjeden Scandic i ankesaken i den langvarige striden om Nordkapp-platået. Norsk Friluftsliv er svært fornøyd med dommen.

Statsbudsjett 2023: Nå skal det planlegges for Friluftslivets år

Norsk Friluftsliv er glade for at regjeringen har satt av midler til det store markeringsåret for friluftslivet i 2025.

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Norsk Friluftsliv?