Stillhet

Stillhet er en viktig grunn til å oppsøke natur og bedrive friluftsliv.

Støy er et stort miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Urbanisering gjør at mange flere blir boende i områder med støy. Flere og flere søker derfor ut i naturen for å oppleve stillhet og ro. I «Natur og miljøbarometeret» spørres det om; «Hva er det særlig ved friluftsliv og aktiviteter ute i naturen som tiltrekker deg?» Stadig flere oppgir frisk luft, ro og stillhet som kvaliteter de oppsøker.

Også ungdom oppsøker naturen for stillhet og ro. Det er ikke overraskende, og synliggjør hvor allment viktig det er å tilrettelegge for gode naturopplevelser med stillhet nær der vi bor.

Norsk Friluftsliv vil:

At naturen skal være en opplevelsesarena for stillhet og naturens «egne» lyder

Unngå unødvendig motorferdsel i utmark

Hensynet til stillhet må vektlegges sterkere i arealplanleggingen