Mor og datter i hengekøye
Mor og datter i hengekøye

Vårt oppdrag

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for de 18 store frivillige friluftslivsorganisasjonene, med én million medlemskap og nær 5000 lag og foreninger.

Våre medlemsorganisasjoner har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål.

 

Norsk Friluftsliv skal

 • løse oppgaver og samordne saker av felles interesse.
 • fremme disse overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.
 • styrke friluftslivets posisjon og utbredelse i samfunnet.
 • arbeide for et trygt og mangfoldig friluftsliv for alle.
 • fremme allemannsretten.
 • fremme naturvennlig og hensynsfull ferdsel på eget ansvar.
 • sikre friluftslivets naturgrunnlag og skape økt forståelse for naturens egenverdi.
 • styrke kunnskap om friluftslivets gevinster for den enkelte og for samfunnet.

Last ned Norsk Friluftslivs vedtekter her.

 

Organisering

Årsmøtet, med representanter fra medlemsorganisasjonene, er Norsk Friluftslivs øverste myndighet. Det fastsetter bl.a. langtidsplaner og velger styret. Styret leder Norsk Friluftslivs drift, gjennomfører årsmøtets vedtak og disponerer organisasjonens midler i overensstemmelse med mål og handlingsplan. Administrasjonen ledes av generalsekretær, har fire faste årsverk, forestår daglig drift og gjennomfører styrets vedtak. Generalsekretærene i medlemsorganisasjonene møtes jevnlig, og fungerer som et rådgivende organ for generalsekretæren i Norsk Friluftsliv i friluftspolitiske saker.

 

Visjoner og mål

Visjon for perioden 2022 – 2025 er Friluftsglede for flere – oftere.

 

Hovedmål og oppgaver 2022 – 2025

I perioden 2022-2025 skal Norsk Friluftsliv handle i tråd med vedtektenes §1 med spesiell vekt på politisk påvirkning for å styrke

 • friluftslivets posisjon i samfunnet
 • de frivillige friluftslivsorganisasjonenes økonomiske rammevilkår
 • friluftslivets naturgrunnlag

Videre skal Norsk Friluftsliv sammen med medlemsorganisasjonene arbeide for å

 • redusere friluftslivets fotavtrykk og fremme friluftsliv som løsning og virkemiddel til for å nå FNs bærekraftmål
 • fremme friluftslivets posisjon i aktivitets- og folkehelseplaner
 • fremme friluftslivets posisjon i arealplaner og jobbe mot bit for bit-nedbyggingen av områder som er viktige for friluftslivet
 • fremme allemannsretten og hensynsfull ferdsel på eget ansvar
 • videreføre den norske friluftslivskulturen, og sikre et trygt friluftsliv gjennom opplæring, holdningskampanjer og målrettet opplysningsarbeid
 • sikre et mangfoldig friluftsliv for alle – uavhengig av økonomi, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne
 • sikre at naturen i større grad tas i bruk som læringsarena i skole, barnehage og SFO

Som fellesorganisasjon for de frivillige friluftslivsorganisasjonene skal Norsk Friluftsliv også bidra til å styrke medlemmenes faglige kompetanse og synlighet i samfunnet.

Last ned langtidsplan for 2022 – 2025 her.

Download information in english (Norsk Friluftsliv/Norwegian Council of Outdoor Organizations)

 

Norsk Friluftsliv er sertifisert som Miljøfyrtårn (resertifisert mars 2022).

miljofyrtarn