Forskning i Friluft 2021: Sesjon 5 – Pedagogikk, barn og unge

Publisert – Sist oppdatert 07.06.2022

Her finner du presentasjonene fra FiF 2021: Sesjon 5 – Pedagogikk, barn og unge.

Pedagogisk risiko, profesjonskunnskap og trauste friluftslivslærarar – Inger Margrethe Tronstad, Idar Lyngstad, Nord universitet og Petter Erik Lerihaug, NIH

Last ned Tronstad et als presentasjon her (pdf).

Bruk av mobilteknologi i friluftslivsstudier – Imre van Kraalingen, NIH

Last ned van Kraalingens presentasjon her (pdf).

Nidelven – stille, vakker eller livsfarlig? En casestudie av svømme- og livredningsopplæring i autentiske omgivelser – Egil Galaaen Gjølme, Jan Erik Ingebrigtsen og Ruben Vist Hagen, NTNU

De yngste barnas vurdering og håndtering av risiko i fri utforsking av natur – Steffen Tangen, Alexander Olsen, HiØ og Ellen Beate Hansen Sandseter, DMMH

Last ned Tangen et als presentasjon her (pdf).

Friluftsaktiviteter hos folkehøgskoleelever. Spenningssøking, lidenskap og autonomistøtte – Rune Waaler, UiT, Svein Olav Ulstad og Knut Skjesol, Nord universitet

Last ned Waaler et als presentasjon her (pdf).

Didaktisk sensitivitet for barn og sted – Jostein Rønning Sanderud, Vegard Fusche Moe, HVL og Kirsti Pedersen Gurholt, NIH

Last ned Sanderud et als presentasjon her (pdf).

Hva vet vi om elevers læring i naturen? En reviewstudie – Maiken Korsager, UiO og Anja Gabrielsen, USN

Last ned Korsager og Gabrielsens presentasjon her (pdf).

Økt fysisk aktivitet i barnehagen gjennom lek langs bekken, i trærne og mellom buskene i drabantbyens grønne lunger! – Karen Marie Eid Kaarby og Kari Anne Jørgensen-Vittersø, Oslo Met

Last ned Kaarby og Jørgensen-Vittersøs presentasjon her (pdf).

Gull og grønne skoger. Om bruk av eventyrbegreper i norske tekster om naturopplevelser i friluftsliv og relevans for pedagogisk arbeid – Eivind Sæther, Nord universitet

Last ned Sæthers presentasjon her (pdf).

Den samiske stjernehimmelen – en ressurs for tverrfaglig og stedsbasert læring i friluft – Mette Gårdvik, Karin Stoll og Wenche Sørmo, Nord universitetet

Last ned Gårdvik et als presentasjon her (pdf).

Reindrift i friluftslivsundervisning – eksotisk opplevelse eller kulturell læringsarena? – Elisabeth Enoksen og Inger Wallem Krempig, UiT

Last ned Enoksen og Krempigs presentasjon her (pdf).

Del denne artikkelen