Friluftsliv i skolen

Skole, barnehage og skolefritidsordning fyller en stadig større del av barns hverdag, og er en viktig formidler av kunnskap, ferdigheter og kultur. Barns hverdag er i alt for stor grad stillesittende.

Det er viktig at skole og barnehage gir barn rom for nok fysisk aktivitet, gir barna gode naturopplevelser og et godt grunnlag for egenaktivitet senere i livet.

Norsk Friluftsliv vil:

  • At barn i skolehverdagen skal få minst en times fysisk aktivitet hver dag
  • At aktiviteten skal vektlegge gode opplevelser
  • At aktivitetsledere skal ha nødvendig kompetanse