Forum for natur og friluftsliv (FNF)

FNF er samarbeidsfora for natur- og friluftslivsorganisasjoner i regionene.

FNF er opprettet av Den Norske Turistforening (DNT), Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Norges Naturvernforbund og Norsk Friluftsliv.

Disse utøver sitt eierskap gjennom et nasjonalt styre, som legger føringer og rammer for arbeidet og jobber for finansiering. I fylkene jobber eiernes regionalledd sammen med en lang rekke tilsluttede natur- og friluftslivsorganisasjoner.

FNF jobber for å ivareta natur- og friluftslivsinteressene gjennom å:

– Sette natur- og friluftslivssaker på dagsorden regionalt.
– Ha kontakt med lokale og regionale myndigheter.
– Bygge nettverk mellom organisasjonene, politikere og andre.
– Påvirke plan- og saksprosesser.
– Bygge kompetanse i organisasjonene.

Les mer om FNF på deres hjemmeside.