Forskning i Friluft 2021: Sesjon 4 – Høsting

Publisert – Sist oppdatert 03.02.2022

Her finner du presentasjonene fra FiF 2021: Sesjon 4 – Høsting.

Høsting til nytte og til fest: Om mat fra naturen før og nå – Kirsti Pederesen Gurholt, NIH

Last ned Gurholts presentasjon (pdf).

Rekruttering av jegere og samfunnsaksept for jakt – utfordringene og mulighetene – Simen Pedersen, Menon Economics

Verdien av elgjakt for jegeren og folkehelsa – Simen Pedersen, Menon Economics

Hjemme i multemyra – Stine Rybråten, NINA

Last ned Rybråtens presentasjon (pdf).

Fritidsfiske i sjøen: Deltakelse og fangster – Keno Ferter og Alf Ring Kleiven, HI, m. fl.

Last ned Ferters presentasjon (pdf).

Tradisjonell eller moderne? Variasjon i høsting og sosiokulturelle motiver blant fritidsfiskere i sjø i Norge – Trude Borch, Akvaplan.niva, m. fl.

Last ned Borchs presentasjon (pdf).

Regulert fritidsfiske etter makrellstørje – en vinn-vinn-situasjon for fiskere, forskning og forvaltning – Keno Ferter, HI m. fl.

Last ned Ferters presentasjon (pdf).

Fremtidens sportsfiskere og fisketurisme i Norden – Stian Stensland, NMBU, m.fl.

Last ned Stenslands presentasjon (pdf).

Lokaløkonomiske effekter av restaurering av laksefiske i elver infisert med Gyrodactylus salaris – Oddgeir Andersen, NINA

Last ned Andersens presentasjon (pdf).

Del denne artikkelen