Konferansen Forskning i Friluft

Her finner du presentasjoner og video fra tidligere konferanser.

Forskning i Friluft 2021: Friluftsliv og høstingstradisjoner i 150 år

Her finner du program og presentasjoner fra Forskning i Friluft 2021, som fant sted 1. - 2. desember i Hamar.

Forskning i Friluft 2018: Friluftsliv gjennom 150 år

Her finner du program og presentasjoner fra konferansen Forskning i Friluft 2018, som fant sted 5. – 6. desember i Tønsberg.

tur

Forskning i Friluft 2015

Landets dyktigste friluftslivsforskere var samlet for å presentere kunnskap på konferansen Forskning i Friluft på Lillehammer 27-28. januar 2015.

Fjelltur på Snøhornet

Forskning i Friluft 2009

Her finner du konferanserapport fra Forskning i Friluft 2009, som fant sted 24. og 25. november på Holmenkollen Park Hotel Rica i Oslo

friluftsliv

Forskning i Friluft 2005

Her finner du presentasjonene fra konferansen Forskning i friluft 2005, som fant sted på Røros 1. og 2. desember.

Forskning i Friluft 2002

Her finner du presentasjonene fra konferansen Forskning i Friluft 2002, som fant sted på Øyer 19. - 20. november.

Forskning i Friluft 1998

Her finner du presentasjonene fra den første Forskning i Friluft-konferansen, som fant sted i Stjørdal 18. - 19. november 1998.