Inkludering

Norsk Friluftsliv vil arbeide for et trygt og mangfoldig friluftsliv for alle. Friluftsaktivitet skal være like tilgjengelig for alle uavhengig av økonomi, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne.

Turmat fra hele verden

- En bro mellom norsk turkultur og internasjonal matkultur