blomst
blomst

Administrasjonen

Pressekontakter og illustrasjonsbilder, finner du her

Kontakt Norsk Friluftsliv:
Telefon sentralbord: 23 31 09 80
E-post: post@norskfriluftsliv.no

Bente Lier

Generalsekretær

Telefon: 908 80 437
E-post: bente@norskfriluftsliv.no

Kari-Ann Mordal

Økonomi- og administrasjonsjef

Telefon: 916 43 420
E-post: kari-ann.mordal@norskfriluftsliv.no

Siri Meland

Fagsjef samfunnskontakt

Telefon: 952 40 336
E-post: siri.meland@norskfriluftsliv.no

Hans Erik Lerkelund

Fagsjef naturforvaltning

Telefon: 98 84 93 97
E-post: hans.erik@norskfriluftsliv.no

Synne Kvam

Kommunikasjonssjef

Telefon: 915 29 214
E-post: synne.kvam@norskfriluftsliv.no

Linn Elise Jakhelln

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 45213472
E-post: linn.elise.jakhelln@norskfriluftsliv.no

Silje Glorvigen

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 452 55 578
E-post: silje@norskfriluftsliv.no

Tonje Refseth

Prosjektleder mangfold og inkludering

Telefon: 46 48 46 62
E-post: tonje@norskfriluftsliv.no

Gunhild Bondevik Størseth

Prosjektleder friluftsliv i skolen

Telefon: 46450481 
E-post: skole@norskfriluftsliv.no

Ragnhild M. Angard

Prosjektleder suksessfulle tiltak i skole, barnehage og SFO

Telefon: 959 98 409
E-post: ragnhild.angard@norskfriluftsliv.no

Mari Kolbjørnsrud

Prosjektleder Turmat fra hele verden

Telefon: 936 08 960
E-post: mari.kolbjornsrud@norskfriluftsliv.no

Peter Øygard Oma

Friluftsfaglig rådgiver 

Telefon: 95 76 49 84
E-post: peter@norskfriluftsliv.no

Gard Eirik Arneberg

Innholdsprodusent

Telefon: 464 43 260
E-post: gard@norskfriluftsliv.no