Administrasjonen

Pressekontakter og illustrasjonsbilder, finner du her

Kontakt Norsk Friluftsliv:
Telefon sentralbord: 23 31 09 80
E-post: post@norskfriluftsliv.no

Bente Lier

Generalsekretær

Telefon: 908 80 437
E-post: bente@norskfriluftsliv.no

Arve Myhre

Økonomi- og administrasjonsjef

Telefon: 416 79 237
E-post: arve.myhre@norskfriluftsliv.no

Siri Meland

Fagsjef samfunnskontakt

Telefon: 952 40 336
E-post: siri.meland@norskfriluftsliv.no

Hans Erik Lerkelund

Fagsjef naturforvaltning

Telefon: 988 49 397
E-post: hans.erik@norskfriluftsliv.no

Synne Kvam

Kommunikasjonssjef

Telefon: 915 29 214
E-post: synne.kvam@norskfriluftsliv.no

Linn Elise Jakhelln

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 452 13 472
E-post: linn.elise.jakhelln@norskfriluftsliv.no

Pernille Balslev

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 478 83 313
E-post: pernille.balslev@norskfriluftsliv.no

Erika Wollner

Prosjektleder mangfold og inkludering

Telefon: 922 33 231
E-post: erika@norskfriluftsliv.no

Stein Yngve Andersen

Prosjektleder Friluftsliv i skolen

Telefon: 922 41 265
E-post: stein.yngve.andersen@norskfriluftsliv.no

Ragnhild M. Angard

Prosjektleder suksessfulle tiltak i skole, barnehage og SFO

Telefon: 959 98 409
E-post: ragnhild.angard@norskfriluftsliv.no

Mari Kolbjørnsrud

Prosjektleder Turmat fra hele verden

Telefon: 936 08 960
E-post: mari.kolbjornsrud@norskfriluftsliv.no

Marte Bøhm Nordahl

Prosjektleder Friluftslivets år 2025

Telefon: 920 40 948
E-post: martebohm.nordahl@norskfriluftsliv.no

Bjørnar Eidsmo

Kommunikasjonsrådgiver Friluftsllivets år 2025

Telefon: 930 24 486
E-post: bjornar.eidsmo@norskfriluftsliv.no