Mangfold og inkludering

Naturen er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering, og til å gi bedre helse, mer fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner.

Mange innvandrere og flerkulturelle opplever at det er lettere å bli kjent med nordmenn ute i naturen. Dermed blir de også bedre kjent med den norske kulturen og det norske språket.

Norsk Friluftsliv har siden 2016 drevet prosjektet «Integrering gjennom friluftsliv», hvor målet er å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn, og gjennom det også bidra til økt integrering.

Som fellesorganisasjon er Norsk Friluftsliv sin viktigste oppgave å stimulere sine medlemsorganisasjoner til gjennomføring.

Norsk Friluftsliv jobber for å inspirere, gi kunnskap og støtte organisasjonene, slik at de kan inkludere flerkulturelle på en best mulig måte.

Alle Norsk Friluftsliv sine medlemsorganisasjoner, og relevante samarbeidspartnere som bruker friluftsliv som inkluderingsaktivitet, inviteres flere ganger i året til et inkluderingsforum. I forumet spres det kunnskap, inspirasjon og støtte på tema. Men minst like viktig er det at organisasjonene får muligheten til å dele sine erfaringer med hverandre, og de utfordringer og/eller løsninger de har.

I tillegg har Norsk Friluftsliv en rådgivende gruppe, bestående av personer med innvandrerbakgrunn. Her er hensikten og målet at de gjennom idèmyldring og samarbeid skal gi råd til Norsk Friluftsliv – som bidrar til at flere personer med innvandrerbakgrunn deltar i friluftslivet. Gruppen er satt sammen av flere ulike kulturer og aldre, og er ikke invitert i gruppen for at de har masse erfaring med friluftsliv, men de er eksperter på seg selv, og har mange erfaringer man kan dra nytte av.

ENKLERE: Mange innvandrere og flerkulturelle opplever at det er lettere å bli kjent med nordmenn ute i naturen. Foto: Paulina Cervenka

Norsk Friluftsliv driver også oppsøkende arbeid ovenfor innvandrermiljøer og -organisasjoner, slik at målgruppen i større grad får kjennskap til hva friluftsliv er, og de muligheten og tilbudene som finnes. Gjennom å arrangere konferanser og seminarer, både sentralt og lokalt, bidrar også prosjektet med å skape møteplasser på tvers av friluftsorganisasjonen og innvandrerorganisasjonen.

På egne nettsider tilbyr Norsk Friluftsliv ulike inkluderingsverktøy, materiell og generelt en åpen plattform hvor kunnskap deles. Nettsidene er også en fin plattform for å synliggjøre gode eksempler til etterfølgelse, men også innvandrere og deres forhold til friluftslivet til inspirasjon både for organisasjonene og andre innvandrere. I tillegg er det utviklet et eget konsept, Turmat fra hele verden, som skal hjelpe organisasjonenes med inkluderingsaktiviteter.