Forskning i Friluft 2021: Plenum – dag 2

Publisert – Sist oppdatert 03.02.2022

Her finner du presentasjonene fra FiF 2021: Plenum – dag 2.

Friluftsaktiviteter for barn og unge i ferie og fritid – Ingrid L Wigestrand, Friluftsrådenes Landsforbund
Suksessfulle tiltak i skole, barnehage og SFO – Siri Meland, Norsk Friluftsliv

Last ned Wigestrand og Melands presentasjoner (pdf).

Krafttak for forskning om friluftsliv: Utsyn fra Forskning i Friluft 2021 – Kirsti Gurholt, Norges idrettshøgskole og Universitet i Sørøst-Norge og Annette Bischoff, Universitet i Sørøst Norge

Last ned Gurholt og Bischoffs presentasjon (pdf).

Framtidas friluftsliv i lys av natur- og klimakrisa og FNs bærekraftsmål

– Innledning v/ Marianne Singsaas, Telemarksforsking
– Panelsamtale mellom forskere, organiasjoner og andre

Del denne artikkelen