Sykkeltur
Sykkeltur

Tilskuddsordninger

Norsk Friluftsliv administrerer to tilskuddsordninger fra det offentlige. Det er Tilskudd til friluftslivstiltak fra Miljødirektoratet og Tilskudd til friluftstiltak for barn og ungdom (spillemidler) fra Kulturdepartementet.

Det er sentralleddet i Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner som kan søke om midler. Her finner du mer informasjon om de to ordningene.