Legg om folkehelsepolitikken!

Publisert

Krever omfattende omlegging av folkehelsepolitikken: Helsedirektoratet har oversendt et dokument til Helse- og omsorgsdepartementet som viser at Norge har en velferdsgevinst på opptil 239 milliarder kroner pr år ved økt fysisk aktivitet. Store deler av befolkningen kan få økt levealder med god livskvalitet.   Dårlig helse koster samfunnet dyrt På tross av at Norge bruker… Read more »

Krever omfattende omlegging av folkehelsepolitikken: Helsedirektoratet har oversendt et dokument til Helse- og omsorgsdepartementet som viser at Norge har en velferdsgevinst på opptil 239 milliarder kroner pr år ved økt fysisk aktivitet. Store deler av befolkningen kan få økt levealder med god livskvalitet.

 

Dårlig helse koster samfunnet dyrt

På tross av at Norge bruker 54 000 kroner pr innbygger pr år på helse, er dette ikke nok for å demme opp for utviklingen av livsstilssykdommer.

 

«Vi må ta et helt nytt grep i folkehelsearbeidet», sier styreleder i Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) og sosialøkonom Dag Kaas (bildet). «I stedet for bare å fokusere på helsereparasjon, må innsatsen forsterkes på å holde oss friske. Friluftsliv og lavterskel aktivitet er noe av det rimeligste og mest effektive samfunnet kan satse på. Dette må få umiddelbare konsekvenser for arbeidet med statsbudsjettet for 2015.»

 

Verdens helseorganisasjon (WHO) vil ha radikal endring

Verdens helseorganisasjon mener det er behov for et «paradigmeskifte» i tenkningen rundt nødvendigheten av økt aktivitetsnivå. Det må gjøres noen tydelige veivalg i samfunnsstrukturen for å gjøre sunne valg lettere.

 

Ber regjeringen ta ansvar

Helsedirektoratet har fremmet forslag til en rekke tiltak overfor departementet. Men så langt er det ingen signaler som tyder på at regjeringen planlegger å gjennomføre nye, større satsinger som kan endre utviklingen. «Innsparingspotensialet utgjør over noen tiår verdien av et helt nytt oljefond. I stedet fortsetter vi en utvikling der kostnadene ved svekket helse i løpet av få år kan angripe grunnlaget for hele velferdssamfunnet. Denne utviklingen må vi alle ta på alvor, og regjeringen har et særlig ansvar for å snu dette. Det kan de gjøre ved blant annet å vesentlig øke ressurser til lavterskel aktiviteter i barnehage og skole, og gjennom frivillige organisasjoner. Friluftslivsorganisasjonene står klare til å være med på en slik satsing», uttaler FRIFOs generalsekretær Lasse Heimdal.

 

Helsedirektoratets dokument «Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet 2013 – Innspill til departementets videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen» finnes her: Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet

 

Kontakter ved spørsmål:

Generalsekretær Lasse Heimdal: 951 51 194
Styreleder Dag Kaas: 918 15 240

Sosialøkonomiske kommentarer:
Sosialøkonom og professor i økonomi Steinar Strøm: 481 06 894

Del denne artikkelen