Jubler for støtte til Norges første aktivitetsråd

Publisert – Sist oppdatert 07.02.2020

Sparebankstiftelsen DNB støtter opprettelsen av aktivitetsråd i Fredrikstad kommune med 200 000 kroner. 

I høst ble Norges første aktivitetsråd opprettet i Fredrikstad, etter initiativ fra Tverga og Norsk Friluftsliv. De fleste kommuner i Norge har i dag et idrettsråd som arbeider for å styrke idretten. Fredrikstad er den første kommunen som nå har fått et tilsvarende organ for friluftsliv og egenorganisert aktivitet.

Men selv om aktivitetsrådet i Fredrikstad allerede har sett dagens lys, har finansieringen for 2020 vært noe usikker etter at rådet ble strøket fra Fredrikstad kommunes budsjett for neste år.

Men kommunens politikere omgjorde denne beslutningen. Og med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, er finansieringen av aktivitetsrådet i plankebyen nå sikret. 

– Denne støtten fra Sparebankstiftelsen DNB gjør at man i Fredrikstad får løftet fram et stort antall lokale aktiviteter for barn, unge og voksne det kommende året, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Reduserer forskjeller

Generalsekretæren berømmer også Fredrikstad kommune for at likevel setter av 250 000 kroner til aktivitetsrådet i neste års budsjett.

– Flertallet i Bystyret har en plattform som er helt tydelig på at vi skal jobbe for å redusere forskjellene mellom fattig og rik, ta vare på og øke det biologiske mangfoldet og redusere kommunens klimagassutslipp. Da er aktiviteter i nærmiljøet viktige. Å holde seg aktiv er en avgjørende helsefaktor, men det gjelder å se at det finnes ulike typer aktiviteter – det finnes noe som passer for alle, og mye kan utøves gratis og i kontakt med naturen. Aktivitetsrådet har vist at de kan bidra til å informere og legge til rette så kommunens innbyggere ser hvilke muligheter som finnes, skriver Erik Skauen, leder for Kultur og miljøutvalget, i et leserinnlegg i Fredrikstad Blad om hvorfor de gjorde om på beslutningen. 

Del denne artikkelen