Webinar: Strandsonen – stadig mindre tilgjengelig

Publisert – Sist oppdatert 21.09.2020

Velkommen til et stort og gratis webinar om strandsonen onsdag 23. september, om bit-for-bit-nedbygging og 70 år med byggeforbud.

Strandsonen er svært viktig friluftslivsarena for store deler av befolkningen i Norge. Etter snart 70 år med byggeforbud opplever vi fortsatt at strandsonen bygges ned bit for bit og dermed blir mindre tilgjengelig for folk flest.

Bli med på webinaret: Strandsonen – Snart 70 år med byggeforbud, men stadig utsatt for nedbygging!

Onsdag 23. september inviterer Norsk Friluftsliv, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Friluftsrådenes Landsforbund og Oslofjorden Friluftsråd til et stort og gratis webinar om strandsonen.

Webinaret vil sette søkelyset på forvaltningen av strandsonen, blant annet gjennom presentasjon av ny forskning på området.

Åpningsinnlegget holdes av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Målgruppen er offentlig forvaltning, universiteter og høgskoler, frivillige organisasjoner, journalister og andre som har interesse for strandsoneforvaltning.

Påmelding

Av praktiske årsaker er påmeldingen til webinaret delt i to.
Påmelding første del finner du her. 
Påmelding andre del finner du her.

Program

Del 1

0900      Velkommen! Knut Herland, Norsk Friluftsliv

Innledning

– Strandsona – friluftslivets perlekjede. Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund
– Hvordan står det til i Oslofjorden? Espen Søilen, Oslofjorden Friluftsråd
– PlanCoast – kort innblikk i forskningsprosjektet. Knut Bjørn Stokke, NMBU

 0915      Åpningsinnlegg. Statsråd Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommentarer til statsrådens innlegg. Åsmund Aukrust (AP), energi- og miljøkomiteen
Kommentarer til statsrådens innlegg. Karin Andersen (SV), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen

Spørsmål, kommentarer og debatt. Debattleder Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv

10.05    Kort pause

1010      Forslag til helhetlig plan for Oslofjorden. John Lasse Bratli, Miljødirektoratet

Verdien av friluftsliv i Oslofjorden. David Barton, NINA

Dispensasjoner i strandsonen – presentasjon av undersøkelse. Sivilombudsmann Hanne Harlem
– Kommentarer til undersøkelsen fra sivilombudsmannen.
Fredrik Holth, NMBU

10.55     Kort pause

1100      Planlegging og dispensasjoner – nye forskningsresultater fra PlanCoast

Rettslege rammer – kva er juss og kva er politikk? Ingunn Myklebust, Universitetet i Bergen
Kommentar: Anita Kotte Syversen, Asker kommune

Byggesøknader i 100-metersbeltet – dispensasjoner 2008-2018. Arne Tesli, NIBR Oslo Met
Kommentar: Svein Kornerud, Fylkesmannen i Vestland

Planlegging i strandsonen – erfaringer med «annen byggegrense mot sjø». Knut Bjørn Stokke, NMBU
Kommentar: Hanna Fossen-Thaugland, Tønsberg kommune, tidligere FM Vestfold

1200      Lunsjpause   

Del 2

1230      Tilrettelegging, sikring og aktiviteter i strandsonen
  – Strandsonen, viktig for befolkningen. Ordfører Lene Conradi, Asker kommune

Kyststi. Anne Mari Planke, Den Norske Turistforening

Padleled Oslofjorden. Trond Glesaaen, Norges Padleforbund

Kystled. Per Hillesund, Forbundet KYSTEN

Fiske i og langs sjøen. Øyvind Fjeldseth, Norges Jeger- og Fiskerforbund

Støtte til aktiviteter og tiltak i Oslofjorden. André Støylen, Sparebankstiftelsen – DNB

Behov for sikring av viktige arealer. Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund

 1315      Kort pause

1325      Debatt – hva må til for å få til en bærekraftig forvaltning av strandsonen?

– Liv Kari Eskeland (H), energi- og miljøkomiteen

– Åsmund Aukrust (AP), energi- og miljøkomiteen

– Karin Andersen (SV), kommunal- og forvaltningskomiteen

– Teodor Bruu (MDG), leder av Grønn Ungdom

– Knut Bjørn Stokke, NMBU

– Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund

Debattleder: Knut J. Herland, Norsk Friluftsliv

1410      Avslutning!

1415        Slutt

Last ned invitasjon til webinaret her
Last ned programmet for webinaret her

 

Del denne artikkelen