aktivitet
aktivitet

Nordmenn trenger mer aktivitet!

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Fredag kom nye tall fra SSB som viser at mange nordmenn er aktive innenfor idrett og friluftsliv. Men langtidstrenden er at aktivitetsnivået går ned.

Nye tall fra SSB viser at mange nordmenn er aktive innenfor idrett og friluftsliv. Men langtidstrenden er at aktivitetsnivået går ned.

– Våre medlemsorganisasjoner opplever vekst, men undersøkelsen tyder på at den samlede aktiviteten i befolkningen er på vei ned. Vi frykter en stadig større polarisering i aktivitet og helse i befolkningen. Skal forskjellene utjevnes, må vi ha Stortinget med på laget, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Hvert tredje år kartlegger SSB nordmenns deltakelse i ulike idretts- og friluftslivsaktiviteter.

I år viser tallene en svak nedgang fra 2014, som kan være sesongavhengig. Men sammenlikner vi med tallene fra 2011, trer det tydeligere frem at nordmenns generelle aktivitet er på vei ned.  Mest markant er nedgang i skigåing, svømming og sykling, mens styrketrening har økt.

Tallene bekreftes også på andre måter: Det ble tidligere i år rapportert at over 50 prosent av befolkningen sliter med overvekt.

siri

Dessverre ser vi en tendens til en polarisering i helse i befolkningen, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

– Vi ser en tendens til at en gruppe mennesker er blitt mer aktive, mens en stor gruppe har blitt mer passive. Dette øker helseforskjellene i samfunnet. Når vi vet at friluftsliv er den aktiviteten som inaktive oppgir å ha lavest terskel for å bli med på, må politikerne nå la disse tallene bli en vekker for å få ut fingeren og satse mer på friluftslivet, sier Meland.

Det viktigste regjeringen kan gjøre for å snu den negative trenden, er å gi mer støtte til organisasjoner med lavterskel aktivitet. Bare innenfor friluftslivet har vi 100.000 frivillige som står parat for å få flere i aktivitet.

– Familien spiller en mindre rolle enn tidligere i rekrutteringen til friluftsliv. De frivillige organisasjonene er derfor viktigere enn tidligere for å lære barn og unge friluftsliv, og for å gi dem gode naturopplevelser. Friluftsliv i skole og barnehage er også viktig i denne sammenheng, forklarer Meland.

Mens 81 prosent av oss var på en kortere fottur i skogen eller på fjellet i 2011, var det tilsvarende tallet for 2017 på 78 prosent. For kortere skiturer var tallet i 2011 42 prosent, mens det i 2017 var på 34 prosent. Vi ser en tilsvarende nedgang i de som har vært på sykkelturer i naturen, fra 42 prosent i 2011 til 35 prosent.

Vil du vite mer om undersøkelsen? Her finner du statistikken fra SSB.

Foto over: Joe Urrutia

Del denne artikkelen