jenter på tur med hund
jenter på tur med hund

Tilskudd fra Miljødirektoratet 2022 (aktivitetsmidler)

Publisert – Sist oppdatert 03.11.2021

Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner (sentralleddet) kan søke om tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet via Norsk Friluftsliv.

Søknadsfrist er satt til 10. januar 2022 (intern frist) for tilskudd for 2022, og søknaden skal leveres via Norsk Friluftsliv til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Informasjon om dette er sendt ut til alle medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv i egen e-post, se vedlegg nedenfor.

Rapporteringsfrist for tildelte midler 2021 er 1. februar 2022 som tidligere, og skal leveres via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Rapport for tildelte midler for 2020 overført til 2021 skal også leveres via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Fristen er også her 1. februar 2022.

  • Brev med invitasjon til å søke midler fra Miljødirektoratet 2022

Rundskrivet fra KLD, T-1/20 Tilskotsordningar for 2021, finnes: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2021/id2783245/

Del denne artikkelen