Tilskudd fra Kulturdepartementet 2024 (aktivitetsmidler)

Publisert – Sist oppdatert 26.10.2023

Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner (sentralleddet) kan søke om tilskuddsmidler (spillemidler) fra Kulturdepartementet via Norsk Friluftsliv.

Søknadsfrist er satt til 10. januar 2024 for tilskudd for 2024. Rapporteringsfrist for tildelte midler 2023 (og 2022) er også 10. januar 2024.

Brev med nærmere informasjon og søknadsskjema finnes her, sammen med informasjon om rapporteringsfrist og rapporteringsskjema:

 

Del denne artikkelen