jente på skitur
jente på skitur

Tilskudd fra Kulturdepartementet 2022 (aktivitetsmidler)

Publisert – Sist oppdatert 03.11.2021

Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner (sentralleddet) kan søke om tilskuddsmidler (spillemidler) fra Kulturdepartementet via Norsk Friluftsliv.

Søknadsfrist er satt til 10. januar 2021 for tilskudd for 2021. Rapporteringsfrist for tildelte midler 2020 (og 2019) er også 10. januar 2021.

Brev med nærmere informasjon og søknadsskjema finnes her, sammen med informasjon om rapporteringsfrist og rapporteringsskjema:

 

Del denne artikkelen