Tilskudd fra Kulturdepartementet 2023 (aktivitetsmidler)

Publisert – Sist oppdatert 01.11.2022

Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner (sentralleddet) kan søke om tilskuddsmidler (spillemidler) fra Kulturdepartementet via Norsk Friluftsliv.

Søknadsfrist er satt til 10. januar 2023 for tilskudd for 2023. Rapporteringsfrist for tildelte midler 2022 (og 2021) er også 10. januar 2023.

Brev med nærmere informasjon og søknadsskjema finnes her, sammen med informasjon om rapporteringsfrist og rapporteringsskjema:

 

Del denne artikkelen