kyr pa beite
kyr pa beite

Lær deg kuvettreglene!

Publisert – Sist oppdatert 08.03.2024
Foto: Jarle I. Kvam

Sommeren er høytid for å ferdes i naturen for både folk og dyr. For å unngå konflikter og ulykker bør du følge kuvettreglene.

Det er nok av plass til både folk og dyr i utmarka, så beitende husdyr i et område er absolutt ingen grunn til å unngå å gå tur der. Men som turgåer er det lurt å sette seg inn i hvordan man bør opptre i møte med kyr. Da får både du og dyra en hyggeligere opplevelse.

Sammen med Bondelaget, TYR, Tine, Norges Bonde- og Småbrukarlag og Geno, har Norsk Friluftsliv utarbeidet kuvettreglene. Målet er at de skal gjøre det enklere for dyr og mennesker å kunne nyte naturen sammen.

Mange kyr på beite

Hvert år går 254 000 kalver, kviger og kyr på sommerbeite i utmarka i Norge. Beitedyra holder kulturlandskapet i hevd og bidrar til et åpent terreng hvor det er fint å gå på tur.

Konfliktene oppstår oftest i situasjoner der kyr oppfatter at kalvene deres er truet. Som andre mødre er de også opptatt av å beskytte kalven sin hvis den opplever noe truende.

Som turgåer kan du ha de beste intensjoner. I noen tilfeller kan kyrne likevel oppfatte deg som en trussel.

Dette er kuvettreglene

  1. Hold avstand til dyra og gå utenom flokken
  2. Ikke gå mellom dyra. Kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner
  3. Ikke gå bort til kalven. Kua kan gå til angrep for å beskytte den
  4. Hunder bør ikke tas med til beitende dyr. Husk båndtvang 1. april til 20. august
  5. Kyr er nysgjerrige. Blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyrne har gått
  6. Hvis du åpner ei grind, lukk den igjen også! Åpne grinder gjør at dyrene kommer inn på områder de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre

I denne videoen forklarer melkebonde Nora Sandberg kuvettreglene.

Plakat med kuvettreglene

Norsk Friluftsliv opplever stor interesse for kuvettreglene, og mange har etterspurt en plakat med reglene.

Under finner du en fil som du både kan laste ned og printe ut, eller dele digitalt.

Her kan du laste ned kuvettreglene som plakat.

Del denne artikkelen