Go Norsk Friluftsliv to main content

Slik er bålreglene i Norge

På grunn av skogbrannfare er det et generelt bålforbud i Norge fra 15. april til 15. september.

Foto: Paulina Cervenka
Foto: Paulina Cervenka

Under bålforbudet er hovedregelen at du ikke har lov til å tenne opp bål, ild i bålpanner, bruke engangsgrill eller annen åpen ild, i utmark. Forbudet omfatter alt fra skog og lyng til gress, snaufjell, holmer og strandområder.

I perioden med bålforbud er det likevel tillatt å gjøre opp ild der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det kan for eksempel være der det ligger et tykt lag med snø på bakken, eller etter mye nedbør over en lang periode.

Bruk godkjente bålplasser

Mange kommuner har imidlertid tilrettelagte bål- og grillplasser som er godkjent for bruk året rundt, og som du står fritt til å bruke. Mer informasjon om hvor du kan finne godkjente bålplasser finner du vanligvis på kommunens egne nettsider.

Det er viktig å være klar over at kommunene kan vedta lokale forskrifter, eller regler som gir avvik fra det generelle bålforbudet. Det skjer oftest i tørre perioder med stor brannfare. Da kan det innføres både nasjonale og lokale totalforbud mot bålbrenning, selv på godkjente bål- og grillområder.

Sett deg derfor alltid inn i de gjeldende reglene der du er før du tenner bål. En god tommelfingerregel er å sjekke kommunes nettsider dersom du er usikker.

Generelle tips til trygg bålbrenning:

 1. Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 2. Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 3. Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 4. Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 5. Det er ikke lov å brenne bål på svaberg. Berget kan sprekke av varmen fra bålet, og det blir varige skader. Husk sporløs ferdsel.
 6. Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det, og kan slukke ved behov.
 7. Ha egnede slukkemidler lett tilgjengelig.
 8. Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 9. Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slukket.
  (Kilde: DSB)

   

STEMNINGSSKAPER: Retten til å tenne bål er en viktig del av allemannsretten i Norge, men det er viktig å sette seg godt inn i bålreglene. Foto: John Petter Nordbø