Go Norsk Friluftsliv to main content
Foto: Gard Eirik Arneberg

Unge har vært mye aktive ute i vinter

Publisert 25.06.2024

Tekst: Ellen Fredriksen
Foto: Gard Eirik Arneberg

Mens tradisjonelle aktiviteter som langrenn og fottur i naturen holder seg på et jevnt nivå, har det i vinter vært en større bredde i hvilke vinteraktiviteter unge har drevet med.

Aktiviteter som turskøyting, isbading og isfiske har fått et solid oppsving blant unge mellom 18 og 29 år fra 2022 til 2024. Det viser nye tall fra Ipsos. Folk i den yngste aldersgruppen er også de som har vært mest aktive ute i vinter. 

– Det er svært gledelig å se at dagens unge leker seg med flere og nye vinteraktiviteter. Det er også de unge som oftest har invitert med andre ut, og er gode på å bruke naturen for å møtes og være sammen, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv. 

Det er Norsk Friluftsliv, fellesorganisasjonen for de 18 store frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge, som har tatt initiativ til den nasjonale undersøkelsen. 

Turskøyting trender 

Turskøyting er den vinteraktiviteten som har økt mest blant unge de siste to årene, fra 9 prosent i 2022 til hele 27 prosent i 2024. I befolkningen under ett er det også en liten økning, fra 7 prosent til 11 prosent. 

– I likhet med isbading er dette en vinteraktivitet der vi ser at interessen virkelig har blomstret blant de unge de siste årene. Med turskøyting kommer du gjerne tettere på naturen enn på en vanlig skøytebane, så her får du friluftsopplevelsen, og naturens stillhet og ro med på kjøpet, sier Lier. 

Blant de av oss som er født i et annet land enn Norge, svarte 22 prosent at de har gått på turskøyter i vinter, og hele 25 prosent blant dem med én eller begge foreldre født utenfor Norge. 

Personer med flerkulturell bakgrunn har generelt vært mye aktive i friluft denne vinteren. Tallene viser at det er en høyere andel enn gjennomsnittet som har isbadet, gått på truger og bygget snømann. 

1 av 4 unge overnattet ute 

Fotturer i naturen er fortsatt den mest populære friluftsaktiviteten året rundt, og 87 prosent svarer at de har gjort dette i vinter. I tillegg oppgir én av ti at de har overnattet ute i løpet av vinteren, og blant unge er tallet mer enn én av fire. 

Mange har også laget mat ute på bål eller primus – 41 prosent – og 34 prosent har akt. 

Turskøyting

27 prosent av unge har turskøytet i vinter.

Icon
Utesoving

28 prosent av unge har sovet ute i vinter.

Icon
Spist ute

41 prosent har laget mat ute på bål eller primus.

Icon