Go Norsk Friluftsliv to main content

1 av 2 er bekymra for hyttebygging i naturen

Publisert 08.07.2024

Tekst: Pernille Balslev

Mange er redde for at den samlede hyttebyggingen i Norge går for hardt utover naturen, viser nye tall fra Ipsos. – På tide å endre kurs, mener Norsk Friluftsliv.

I dag finnes det nær en halv million hytter i Norge. Nylig regnet Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) ut det totale arealet som er satt av til nye fritidsboliger i årene framover. Hvis planene gjennomføres, vil det mer enn tredoble arealene med hyttefelt i Norge.

En nasjonal undersøkelse fra Ipsos viser at annenhver nordmann nå er bekymret for at den samlede hyttebyggingen i Norge går for hardt utover naturen.

Kolliderer med natur- og klimamål

Norsk Friluftsliv er initiativtaker til undersøkelsen, og er ikke overrasket over funnene.

– De siste årene har vi sett en dramatisk nedbygging av norsk natur. Arealendringer som skogbruk, veibygging, men også hyttebygging, er alle eksempler på alvorlige trusler mot naturen. Det å bygge ned hele arealet som er satt av til nye hytter, vil rett og slett være på kollisjonskurs med dagens natur- og klimamål, sier generalsekretær Bente Lier.

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for de 18 store frivillige friluftslivsorganisasjonene, med til sammen nær en million medlemskap. En viktig felles interesse for medlemmene er nettopp å ta vare på naturen.

Den nylig inngåtte naturavtalen krever blant annet 30 prosent vern av et representativt utvalg av alle naturtyper. Avtalen sier også at all natur skal forvaltes på en bærekraftig måte.

– Skal vi få til det, må vi endre kurs, og la hensynet til naturen i utbyggingssaker veie vesentlig tyngre enn det gjør i dag, sier Lier.

Saken fortsetter under bildet.

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier mener hensynet til naturen i utbyggingssaker må veie vesentlig tyngre enn det gjør i dag. Foto: Gard Eirik Arneberg

Vekker sterke følelser

Det å selv eie eller disponere hytte i Norge spiller ikke inn på hvor bekymret folk er for naturkonsekvensene, viser undersøkelsen.

Det er likevel mange som mener at alle som ønsker det, bør få bygge seg hytter, og 38 prosent av de spurte mener at vi har nok plass.

Mange steder er hyttebygging et sensitivt samtaleemne, sier Lier.

– Temaet vekker mange følelser, og det kan være tøft å være en tydelig stemme imot utbyggingsprosjekter der man selv bor. I mange kommuner har hyttebygging vært en viktig inntektskilde, men på sikt kan det vise seg at dette har en høy pris både for naturen og bolysten, sier Lier.