Go Norsk Friluftsliv to main content

Spørreundersøkelser

Norsk Friluftsliv gjennomfører en rekke spørreundersøkelser for å kartlegge folks holdninger til natur og friluftsliv.

Foto: Sigbjørn Bøtun
Foto: Sigbjørn Bøtun
Strandsone
2 av 3

nordmenn mener utbygging i strandsonen bør reduseres eller stoppes helt, viser en fersk undersøkelse fra Ipsos.

Icon
Vinteraktiviterer
1 av 4

unge overnattet ute i vinter. 

Denne vinteren har det vært en større bredde i hvilke aktiviteter unge har drevet med.

Icon