Go Norsk Friluftsliv to main content
Dronebilde av dykkere i vannet utenfor Sommarøy
Foto: Norges Dykkeforbund

Ny medlemsorganisasjon: Norges Dykkeforbund

Publisert 02.07.2024

Tekst: Ellen Fredriksen
Foto: Norges Dykkeforbund

Nå blir det dykkeglede for flere! Norges Dykkeforbund blir det 19. medlemmet under Norsk Friluftslivs paraply, og fyller viktige sko, eller i dette tilfellet – svømmeføtter, for å styrke friluftslivet både over og under vann.

Under årsmøtet 22. mai, vedtok Norsk Friluftsliv opptak av en ny medlemsorganisasjon. Norges Dykkeforbund (NDF) er en landsdekkende organisasjon med 150 klubber fra Vadsø i nord til Mandal i sør, med til sammen over 9000 medlemmer.  

– I Norges Dykkeforbund jobber vi for at flest mulig skal ta del i friluftsaktiviteter ved og i vann. Sikkerhet er alltid i fokus, og dette er noe våre medlemmer i alle aldre blir trygge på når de mestrer aktivitetene vi gjør sammen. Vi tror det å stå sammen med Norsk Friluftsliv og deres medlemsorganisasjoner vil styrke våre muligheter til å gjøre aktivt friluftsliv, i form av fridykking og dykking, tilgjengelig for enda flere, sier Stian Olsen Kaiander, generalsekretær i Norges Dykkeforbund.

Organisasjonens overordnede mål er å skape dykkeglede for alle som ønsker å oppleve trygg og spennende undervannsaktivitet, samt rekruttere, ivareta og utvikle dykkere på alle nivåer. I tillegg er NDF opptatt av å ta vare på naturen under vann, og sørge for at den er tilgjengelig for alle. 

– Vi er spesielt engasjert i å bevare sunn maritim natur og sikre folks tilgang til sjøen fra strandsonen, samt tilgang til innsjøer, vann og elver. Vi ønsker å bidra med vår kjennskap til og kunnskap om maritim natur og friluftsliv i og ved vann. Medlemmene våre har øyne over og under vann, og har derfor en unik mulighet til å se positive eller negative endringer i det maritime miljøet, sier Kaiander. 

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier, er sikker på at dykkeforbundets motivasjon og ønsker vil bidra til å styrke fellesskapet i Norsk Friluftsliv. 

– Vi er veldig glade for å få Norges Dykkeforbund med på laget. Naturen slutter ikke ved vannkanten, både saltvann og ferskvann huser fantastiske arter og naturmangfold som det er viktig at vi tar vare på. Friluftslivet er mangfoldig og har noe for alle, og det styrker oss å nå ha med dykkeforbundet i vårt arbeid for å ivareta naturen og bidra til friluftsglede for flere oftere, sier Lier. 

 

Dykkere fra Steinkjer sportsdykkere, lokallag i Norges Dykkeforbund, i båt
Steinkjer sportsdykkere er én av Norges Dykkeforbunds 150 dykkeklubber. Foto: Norges Dykkeforbund

De 19 organisasjonene som er medlemmer av Norsk Friluftsliv, oppfyller følgende krav: 

  • Baserer seg på individuelt medlemskap og er åpen for alle. 
  • Har friluftsliv som sitt hovedformål eller en vesentlig del av aktiviteten. 
  • Har ikke har motorisert ferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 
  • Er landsdekkende, eller har et medlemstall på mer enn 10 000 individuelle medlemmer. 
  • Arbeider i overensstemmelse med Norsk Friluftslivs formål.

Les mer om Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner