Styret

Styret i Norsk Friluftsliv består av leder og seks styremedlemmer, samt ett varamedlem. Styreleder velges for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for to år, slik at tre styremedlemmer er på valg hvert år. Styret velger hvert år sin nestleder, og varamedlem velges også årlig.

Instruks for styret i Norsk Friluftsliv legger føringene for styrets arbeid og ansvarsområder, og ble sist behandlet i styret 25. april 2017. Les hele styreinstruksen her.

Styret

Styreleder Knut J. Herland

Knut J. Herland

Styreleder

Telefon: 905 49 458
E-post: kjherlan@online.no

Knut Herland har bakgrunn fra landbruket og politikken. Han har drevet egen gård med grønnsaks- og blomsterproduksjon, og har vært ordfører i Eidsberg kommune i 16 år. Herland har bakgrunn fra både Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Kennel Klub og Den Norske Turistforening.

Tidligere har han vært leder for både Utmarkskommunens Sammenslutning og Kontaktutvalg for rovdyrforvaltning i Norge, og Norske elghundklubbers forbund. Han har i tillegg vært leder for generalforsamlingen i Eidsberg Sparebank siden 2011.

Valgt som styreleder i 2019.

Anne-Mari Planke

Styremedlem

Telefon: 911 91 811
E-post: anne-mari.planke@dnt.no

Anne-Mari Planke leder natur og friluftslivsavdelingen i DNT. Hun har vært ansatt i DNT siden 2000 og har i perioden innehatt flere ulike roller i organisasjonen. Hun har blant annet jobbet med DNTs utdannings- og sikkerhetsarbeid, har ledet arbeidet med organisasjonene DNT ung og DNT fjellsport, i tillegg til Norsk Fjellsportforum.

Gjennom disse årene i DNT har hun deltatt i mange prosjekter som inkluderer flere av Norsk Friluftsliv sine organisasjoner. Hun var sekretær i arbeidet med de nye fjellvettreglene som DNT og Røde kors reviderte i 2016, hun sitter i sentral kystledsgruppe sammen med Forbundet Kysten, og samarbeider med Norges Klatreforbund i arbeidet med Norsk Fjellsportforum. Anne-Mari har en utdanning innen friluftsliv, idrett og kulturfag. Hun jobbet som veileder innen friluftsliv og lærer i friluftsliv i folkehøgskolen før hun startet jobben i DNT. Den praktiske tilnærmingen til friluftsliv har hun ivaretatt i arbeidet i DNT gjennom for eksempel å være kursleder for DNTs turlederutdanning.

Valgt som styremedlem i 2020

Styremedlem Kjersti Løvik

Kjersti Løvik

Styremedlem

Telefon: 90655522
E-post: kjersti.lovik@rodekors.org

Kjersti Løvik er leder av landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps og medlem av landsstyret i Røde Kors. Hun er også medlem av DNT.

Hun har tidligere hatt verv i Norges Orienteringsforbund (breddeidrett og opplæring) samt i Nord-Trøndelag orienteringskrets. Kjersti er utdannet fritidspedagog med friluftsliv som metode.

Valgt som styremedlem i 2018.

Jorgen Moland

Jørgen Moland

Styremedlem

Telefon: 917 85 793
E-post: jorgen@tryggavnatur.no

Jørgen Moland er partner og daglig leder i Trygg av natur. Han er utdannet medieviter fra UiO, har master i Leadership fra Boston University og har jobbet med kommunikasjon og forskningsformidling i en årrekke, blant annet ved Institutt for samfunnsforskning.

Jørgen er aktivt medlem i NF (Norsk fjellsportforum), DNT og Norges speiderforbund. Jørgen brenner for «Fjellvettlinjen» i norsk friluftstradisjon og er særskilt opptatt av barn og unges mulighet til fri lek i natur.

Valgt som styremedlem i 2016 (varamedlem i 2015).

Linda Verde

Linda Verde

Styremedlem

Telefon: 995 63 167
E-post: linda.verde@outlook.com

Linda Verde er utdannet sosialøkonom, og driver for tiden sitt eget rådgivningsselskap innen offentlig sektor, Verde Consult.

Hun har tidligere vært byråsjef ved statsministerens kontor, sportssjef og spesialrådgiver i LOOC og både økonomisjef og assisterende fylkesrådmann og fylkesrådmann i Buskerud.

Linda har hatt flere ulike verv i Norsk Orientering, herunder visepresident. Hun har verv i DNT Drammen og omegn, samt en rekke andre styreverv for ulike virksomheter.

Valgt som styremedlem i 2017.

Trond Glesaaen

Trond Glesaaen

Styremedlem

Telefon: 930 57 636
E-post: trond@padleforbundet.no

Trond er tidligere landsstyremedlem i Norges Padleforbund, og er nå kursholder og leder av Teknisk Komité Hav.

Trond er pensjonist, og har tidligere jobbet i forsvaret. Han er opptatt av friluftsliv generelt og kystfriluftslivet spesielt. Kystfriluftslivet har hatt en stor vekst de siste årene og Trond er en sentral person i arbeidet med Turskiltprosjektet og de «våte stiene».

Valgt som styremedlem i 2019.

Anne Cappelen

Anne Cappelen

Styremedlem

Telefon: 911 36 111
E-post: anne@cappelen.org

Anne Cappelen er fagsjef, kvalitetsledelse og personvernombud i Antidoping Norge. Hun er medlem i Skiforeningens markakomite, tidligere styremedlem i Skiforeningen.

Anne er en ihuga skiløper og turentusiast. Hun har vært styremedlem i Damenes Skiklubb, turleder i DNT og med i Vardegruppa i DNT.

Valgt som varastyremedlem i 2020.

Hanan Abdelrahman

Varastyremedlem

Telefon: 934 79 935
E-post: hananabd0407@gmail.com

Hanan Abdelrahman er høgskolelektor i matematikk ved Høgskolen i Innlandet, og jobber også med å lage innhold for det digitale læremiddelet Kikora. Hun er også gründer av selskapet Matematikkhjelperen.

Hanan er brennende opptatt av både matte og natur, og er spesielt engasjert i inkludering av innvandrere i friluftslivet. Hun er også vinner av Holmboeprisen 2017. Hanan har tidligere vært engasjert i aktiviteter i blant annet NJFF og DNT, og sitter i Rådgivende gruppe i prosjektet Flerkulturelt friluftsliv.