Styret

Styret i Norsk Friluftsliv består av leder og seks styremedlemmer, samt ett varamedlem. Styreleder velges for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for to år, slik at tre styremedlemmer er på valg hvert år. Styret velger hvert år sin nestleder, og varamedlem velges også årlig.

Instruks for styret i Norsk Friluftsliv legger føringene for styrets arbeid og ansvarsområder, og ble sist behandlet i styret 25. april 2017. Les hele styreinstruksen her.

Styret

Styreleder Knut J. Herland

Knut J. Herland

Styreleder

Telefon: 905 49 458
E-post: kjherlan@online.no

Knut Herland har bakgrunn fra landbruket og politikken. Han har drevet egen gård med grønnsaks- og blomsterproduksjon, og har vært ordfører i Eidsberg kommune i 16 år. Herland har bakgrunn fra både Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Kennel Klub og Den Norske Turistforening.

Tidligere har han vært leder for både Utmarkskommunens Sammenslutning og Kontaktutvalg for rovdyrforvaltning i Norge, og Norske elghundklubbers forbund. Han har i tillegg vært leder for generalforsamlingen i Eidsberg Sparebank siden 2011.

Valgt som styreleder i 2019.

Nestleder Gøril Huse

Gøril Huse

Nestleder

Telefon: 908 45 159
E-post: goril.huse@kmspeider.no

Nestleder Gøril Huse er redaktør i avisen Klar Tale. Hun er utdannet journalist og tar for tiden en master i ledelse på BI. Hun har vært speider i Norges KFUK-KFUM-speidere i 30 år, og har hatt en rekke funksjoner og styreverv både i forbund og på lokalplan.

Hun er ellers opptatt av opptatt av at folk får muligheten til å bruke naturen fritt, og bygge opp kunnskap slik at de kan ta vare på den, og er en stor tilhenger av allemannsretten.

Valgt som styremedlem i 2015.

Bitten Sveri

Bitten Sveri

Styremedlem

Telefon: 90986427
E-post: bittensveri@outlook.com

Bitten Sveri var landsstyremedlem i DNT fra 2006 til 2012, styremedlem i DNT Oslo og Omegn fra 2005 til 2011 og har vært medlem av en rekke utvalg og komiteer i DNT.

Hun er utdannet samfunnsøkonom, og nettopp gått av som rådmann i Nittedal kommune i Akershus. Hun har i tillegg erfaring med rekruttering for næringslivet og det offentlige fra sine 3 år i rekrutteringsfirmaet Capita, og har bakgrunn fra arbeid i ulike departementer, blant annet Fiskeridepartementet og Arbeidsdepartementet.

Valgt som styremedlem i 2018.

Styremedlem Kjersti Løvik

Kjersti Løvik

Styremedlem

Telefon: 90655522
E-post: kjersti.lovik@rodekors.org

Kjersti Løvik er leder av landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps og medlem av landsstyret i Røde Kors. Hun er også medlem av DNT.

Hun har tidligere hatt verv i Norges Orienteringsforbund (breddeidrett og opplæring) samt i Nord-Trøndelag orienteringskrets. Kjersti er utdannet fritidspedagog med friluftsliv som metode.

Valgt som styremedlem i 2018.

Jorgen Moland

Jørgen Moland

Styremedlem

Telefon: 917 85 793
E-post: jorgen@tryggavnatur.no

Jørgen Moland er partner og daglig leder i Trygg av natur. Han er utdannet medieviter fra UiO, har master i Leadership fra Boston University og har jobbet med kommunikasjon og forskningsformidling i en årrekke, blant annet ved Institutt for samfunnsforskning.

Jørgen er aktivt medlem i NF (Norsk fjellsportforum), DNT og Norges speiderforbund. Jørgen brenner for «Fjellvettlinjen» i norsk friluftstradisjon og er særskilt opptatt av barn og unges mulighet til fri lek i natur.

Valgt som styremedlem i 2016 (varamedlem i 2015).

Linda Verde

Linda Verde

Styremedlem

Telefon: 995 63 167
E-post: linda.verde@outlook.com

Linda Verde er utdannet sosialøkonom, og driver for tiden sitt eget rådgivningsselskap innen offentlig sektor, Verde Consult.

Hun har tidligere vært byråsjef ved statsministerens kontor, sportssjef og spesialrådgiver i LOOC og både økonomisjef og assisterende fylkesrådmann og fylkesrådmann i Buskerud.

Linda har hatt flere ulike verv i Norsk Orientering, herunder visepresident. Hun har verv i DNT Drammen og omegn, samt en rekke andre styreverv for ulike virksomheter.

Valgt som styremedlem i 2017.

Trond Glesaaen

Trond Glesaaen

Styremedlem

Telefon: 930 57 636
E-post: trond@padleforbundet.no

Trond er tidligere landsstyremedlem i Norges Padleforbund, og er nå kursholder og leder av Teknisk Komité Hav.

Trond er pensjonist, og har tidligere jobbet i forsvaret. Han er opptatt av friluftsliv generelt og kystfriluftslivet spesielt. Kystfriluftslivet har hatt en stor vekst de siste årene og Trond er en sentral person i arbeidet med Turskiltprosjektet og de «våte stiene».

Valgt som styremedlem i 2019.

Johnny F. Andersen

Johnny Frimann Andersen

Varastyremedlem

Telefon: 902 45 118
E-post: johnny.a@online.no

Johnny Frimann Andersen er styremedlem i Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus og sitter også som første varamedlem til Norges Jeger og Fiskerforbunds sentralstyre.

Han er en aktiv jeger, fisker, hundeeier og en utpreget naturbruker, og har mangeårig erfaring fra styre- og lederverv i Bjerke Jeger og fiskerforening, og har også erfaring fra kommunepolitikken. Frimann Andersen er instruktør innen blant annen hagleskyting, jakthunddressur, aversjonsdressur, og er også jegerprøveinstruktør.

Valgt som varastyremedlem i 2019.