Styret

Styret i Norsk Friluftsliv består av leder og seks styremedlemmer, samt ett varamedlem. Styreleder velges for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for to år, slik at tre styremedlemmer er på valg hvert år. Styret velger hvert år sin nestleder, og varamedlem velges også årlig.

Instruks for styret i Norsk Friluftsliv legger føringene for styrets arbeid og ansvarsområder, og ble sist behandlet i styret 25. april 2017. Les hele styreinstruksen her.

 

2023: Norsk Friluftsliv sitt styre fra årsmøte i mai 2023.

Styret

Solveig Schytz

Styreleder

Telefon: 416 26 822
E-post: solveig@schytz.no

Solveig Schytz kommer opprinnelig fra Molde, men er nå bosatt på Ås. Hun har bred organisasjonserfaring fra frivillige organisasjoner på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Hun har blant annet vært speidersjef (styreleder) i Norges speiderforbund og var nestleder i Norsk Friluftslivs styre fra 2013 til 2015.

Schytz er er gruppeleder for Venstre i Viken, første vara til Stortinget og medlem av Venstres sentralstyre.

Schytz ble valg til styreleder for Norsk Friluftsliv på årsmøtet 2023.

Anne-Mari Planke

Styremedlem

Telefon: 911 91 811
E-post: anne-mari.planke@dnt.no

Anne-Mari Planke leder natur og friluftslivsavdelingen i DNT. Hun har vært ansatt i DNT siden 2000 og har i perioden innehatt flere ulike roller i organisasjonen. Hun har blant annet jobbet med DNTs utdannings- og sikkerhetsarbeid, har ledet arbeidet med organisasjonene DNT ung og DNT fjellsport, i tillegg til Norsk Fjellsportforum.

Gjennom disse årene i DNT har hun deltatt i mange prosjekter som inkluderer flere av Norsk Friluftsliv sine organisasjoner. Hun var sekretær i arbeidet med de nye fjellvettreglene som DNT og Røde kors reviderte i 2016, hun sitter i sentral kystledsgruppe sammen med Forbundet Kysten, og samarbeider med Norges Klatreforbund i arbeidet med Norsk Fjellsportforum. Anne-Mari har en utdanning innen friluftsliv, idrett og kulturfag. Hun jobbet som veileder innen friluftsliv og lærer i friluftsliv i folkehøgskolen før hun startet jobben i DNT. Den praktiske tilnærmingen til friluftsliv har hun ivaretatt i arbeidet i DNT gjennom for eksempel å være kursleder for DNTs turlederutdanning.

Valgt som styremedlem i 2020

Sondre Aasbø

Styremedlem

Telefon: 48194114
E-post: sondreaasbo@outlook.com

Sondre Aasbø har vært aktiv i KRIK i flere år, i de siste årene i organisasjonens kompetansegruppe for villmark, og med styreverv. Han har flere års erfaring i KRIK hvor mye av fokus har handlet om idrett, men har etter hvert blitt mer opptatt av friluftsliv og det å få ut flest mulig gjennom lavterskeltilbud.

Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Jobber i dag i Kid ASA og tidligere hatt jobber i Statnett, Norges Fysioterapiforbund mm.

Valgt som styremedlem i 2022.

 

 

Line Johansen

Styremedlem

Telefon: 481 05 182
E-post: line_johansen@msn.com

Line Johansen bruker fritiden sin på frivillighet, jakt og friluftsliv. Hun er en ivrig skytter, veldig glad i å gå i fjellet, og liker å utfordre seg selv.

Johansen har lang erfaring med frivillighet og fra ulike verv i Norges Jeger- og Fiskerforbund, hvor hun også er 1. nestleder.

Line Johansen ble valgt inn i Norsk Friluftsliv sitt styre i 2023.

Trond Glesaaen

Trond Glesaaen

Styremedlem

Telefon: 930 57 636
E-post: trond@padleforbundet.no

Trond er tidligere landsstyremedlem i Norges Padleforbund, og er nå kursholder og leder av Teknisk Komité Hav.

Trond er pensjonist, og har tidligere jobbet i forsvaret. Han er opptatt av friluftsliv generelt og kystfriluftslivet spesielt. Kystfriluftslivet har hatt en stor vekst de siste årene og Trond er en sentral person i arbeidet med Turskiltprosjektet og de «våte stiene».

Valgt som styremedlem i 2019.

Anne Cappelen

Anne Cappelen

Styremedlem

Telefon: 911 36 111
E-post: anne@cappelen.org

Anne Cappelen er fagsjef, kvalitetsledelse og personvernombud i Antidoping Norge. Hun er medlem i Skiforeningens markakomite, tidligere styremedlem i Skiforeningen.

Anne er en ihuga skiløper og turentusiast. Hun har vært styremedlem i Damenes Skiklubb, turleder i DNT og med i Vardegruppa i DNT.

Valgt som styremedlem i 2020.

Marianne Norland Stangeland

Styremedlem

Telefon: 99255381
E-post: marianne.norland@gmail.com

Marianne Norland Stangeland er landstyremedlem i KFUK-KFUM-speiderne, hvor hun har spesielt fokus på samarbeid med andre organisasjoner og lederutvikling. Hun har tidligere sittet i sentralstyret for Norges Klatreforbund med arbeidsfeltet barn, unge, bredde og inkludering. Hun har også vært turleder for Den Norske Turistforeningen.

Stangeland har master i helsevitenskap fra Aarhus Universitetet med fordypning i rehabilitering, og har også en bachelor i ergoterapi. Hun jobber til daglig som fritidsveileder i Gjesdal Kommune, samt deltid i Klatreforbundet.

Odd Magne Øgreid

Varastyremedlem

E-post: omogreid@gmail.com

Odd Magne Øgreid har vært styremedlem i Norges klatreforbund (NKF) siden 2014. Gjennom hele perioden har han som leder av sikkerhetskomitéen stått for den faglige ledelsen av NKFs ulykkesforebyggende arbeid.

Innenfor friluftslivet har Odd Magne bygd opp en omfattende styreerfaring gjennom verv i organisasjoner som studentidrettslagets friluftsgruppe, den lokale fjellsportgruppen i DNT, DNT fjellsports styre og Norsk fjellsportforum i tillegg til NKF.

Til daglig arbeider Odd Magne som førsteamanuensis ved institutt for elektro-, data- og realfag ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen.

Valgt inn som varastyremedlem i 2022.