Hvorfor inkludere?

Publisert – Sist oppdatert 20.03.2020

Hvorfor inkludere?

Naturen er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering. Mange opplever naturen som en åpen og fordomsfri arena som ikke stiller spørsmål om hvem du er og hvor du kommer fra. Derfor tror Norsk Friluftsliv at friluftslivet kan bli Norges største inkluderingsarena.

Friluftslivet er også en arena for å komme i kontakt med andre, og på den måten bidrar friluftslivet også til å gi bedre helse, mer fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner. Mange innvandrere og flerkulturelle opplever at det er lettere å bli kjent med nordmenn ute i naturen. Dermed blir de også bedre kjent med den norske kulturen og det norske språket. Alle bør få oppleve friluftsglede. Vi må derfor være oppmerksomme på hvordan økonomi, kultur og funksjonsevne kan ekskludere – slik at alle som ønsker å delta i friluftslivet får muligheten til det.

Fordeler med å inkludere

Det er mange grunner til at friluftslivet bør jobbe med inkludering.

Fordeler for lokallag er at de kan få:

 • Flere medlemmer og engasjerte enkeltmennesker.
 • Flere ressurser slik at fylling av verv og videre drift sikres.
 • Fornying og videreutvikling av aktiviteter som følger med i tiden.
 • Utvikle både medlemmene og organisasjonen.
 • Nye perspektiver, ny tenkning, ny kunnskap og framdrift.
 • En åpnere organisasjonskultur.
 • Mer innflytelse i samfunnet.
 • Større forståelse for ulike kulturer.
 • Bidra til et godt lokalmiljø. Deltakelse i lokallag og organisasjonslivet er givende for den enkelte og samlende for lokalsamfunnet.
 • Et godt rykte som igjen kan generere flere medlemmer, troverdighet og økte inntekter.

Utfordringer med inkludering

Det kan være mange og ulike utfordringer med inkludering, men en bevissthet rundt disse utfordringene bidrar til å senke barrièrene slik at det blir enklere.

Det er utfordrende:

 • Å nå ut med informasjon til, og å kommunisere med målgruppen pga. språkutfordringer, tilgjengelighet og tid overfor foreldre.
 • At enkelte skoler ikke åpner opp for å sende ut informasjon til elevene.
 • At familiene har mangel på økonomi og utstyr, eller tror at de har det, for å kunne delta i et fullverdig tilbud.
 • At enkelte lokallag kan ha en kultur som ikke passer for mennesker med en annen kultur, som kode for bekledning, oppmøtetid, dugnadsinnsats, interesser og holdninger.
 • At enkelte foreldre kan ha manglende oppfølging og involvering av barnas aktiviteter.
 • At enkelte ungdommer ikke har drevet med friluftsliv i yngre alder.
 • Med manglende tilgang til transport.

Endre oppfatninger og verdier

Å endre organisasjonskulturen er avgjørende for inkluderingsarbeidet. Organisasjonskultur er holdninger, erfaringer, oppfatninger, verdier og praksis som organisasjoner har samlet og utviklet over tid. Organisasjonskulturen er det usagte, det man tar for gitt – måtene man gjør ting på i organisasjonen. Den viser seg for eksempel i medlemmenes samhandling med hverandre og hvordan man oppfører seg.Vi må utfordre oss selv og organisasjonen. Når en organisasjon har eksistert over lang tid, utvikler det seg en uformell struktur som danner grunnlaget for de som deltar, men også for hvem som deltar.

Av og til kan organisasjonskultur og gamle tradisjoner stå i veien for fornyelse og utvikling. Ting er som de alltid har vært, og sånn er det bare. Hvis man skal lykkes med inkluderingsarbeidet i organisasjonen, må man våge å ta tak i og endre fastgrodde oppfatninger og verdier.

Ofte kan det være vanskelig å endre disse uformelle strukturene nettopp fordi de er uskrevne eller usagte. Når vi jobber med inkludering, jobber vi også med å endre organisasjonskulturen. For at vi skal kunne fornye oss og være en organisasjon som medlemmene trives i, må vi derfor først våge å endre organisasjonskulturen.

Kilde: Norges Idrettsforbund og Frivillighet Norges veiledningshefte til workshop om inkludering

Del denne artikkelen