Workshop 9-11 mai 2011

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Prosjektet «Frisk i naturen» arrangerte en Nordisk workshop fra 9- 10 mai 2011 på Voksensåsen ved Holmenkollen i Norge. Hensikten med workshopen var: å samle prosjektets målgruppe for dialog om friluftsliv, naturkontakt og folkehelse å forankre prosjektet hos viktige folkehelseaktører å over grensene (både lands- og yrkes vis) løfte fram friluftslivet/naturkontaktens betydning og ressurs for folkehelsearbeidet i de… Read more »

Prosjektet «Frisk i naturen» arrangerte en Nordisk workshop fra 9- 10 mai 2011 på Voksensåsen ved Holmenkollen i Norge.

Hensikten med workshopen var:

  • å samle prosjektets målgruppe for dialog om friluftsliv, naturkontakt og folkehelse
  • å forankre prosjektet hos viktige folkehelseaktører
  • å over grensene (både lands- og yrkes vis) løfte fram friluftslivet/naturkontaktens betydning og ressurs for folkehelsearbeidet i de nordiske landene og i de nordiske samarbeidet.
  • å få natur/helse høyere på på agendaen i folkehelsearbeidet i Norden.
  • å la den «grønne» og «hvite» sektoren møtes for dialog og kunnskapsutbytte.

Program

Taler

Her finner du Power Point presentasjonene fra workshopen.

Lisa Bergström – Welcome

Dr William Bird – The Natural Health Service

Roar Blom – Friluftsliv – vårt største potensial til flere aktive

Fredrika Mårtensson – Children`s outdoor life

Lars Hagberg- Cost-effectiveness of support outdoor life (and does it matter)

Lisa Bergström (Workshop)

Fokus grupper

Her finner du notater fra fokus gruppene.

Summery

Green spaces – Coordinator; Peter Bentsen

Prevention – Coordinator; Matilda Annerstedt

Mental health – Coordinator; Espen Koksvik

Outdoor education – Coordinator; Anders Szczepanski

Nation by nation

Norsk flagg

Noter fra Norge

 

 

 

Del denne artikkelen