Webinar: Naturen som inkluderingsarena

Publisert – Sist oppdatert 05.03.2021

Velkommen til gratis webinar om naturen som inkluderingsarena torsdag 10.desember.

Fikk du ikke med deg webinaret? Se det på nytt her: https://youtu.be/D62PouRgdv4

Naturen er et unikt virkemiddel for å bidra til økt inkludering, og til å gi bedre helse, mer fellesskap, bedre kulturinnsikt og nye relasjoner. Mange innvandrere og flerkulturelle opplever at det er lettere å bli kjent med nordmenn ute i naturen. Dermed blir de også bedre kjent med den norske kulturen og det norske språket.

1.januar trer den nye integreringsloven i kraft, og loven regulerer i større grad enn tidligere kommunens og fylkeskommunens ansvar på integreringsfeltet. Frivilligheten har også en viktig rolle i integreringsarbeidet, og sammen kan vi få til mer.

Trenger din kommune informasjon og inspirasjon til hvordan man kan samarbeide med frivilligheten i integreringsarbeidet? Trenger lokallaget å bli bevisstgjort på hvilke mulige barrierer det er for deltakelse, og hvordan de kan bli mer åpne og inkluderende?

Målgruppen for konferansen er alle som er engasjert i å skape inkluderende og åpne lokalmiljø, men spesielt deg som er:

  1. Ansatte i kommunen som har kontakt med innvandrere og flyktninger, og som ønsker å få til bedre samarbeid med frivilligheten.
  2. Representanter fra frivillige organisasjoner og andre som er engasjert i å skape en inkluderende frivillighet og åpne lokalmiljø.

Påmelding

Trykk her for påmelding 

Program

15:00                  Velkommen! Norsk Friluftsliv

15:05                  Åpningsinnlegg. Guri Melby, Kunnskaps- og integreringsminister.

15:10                  Fylkeskommunens rolle i integreringsarbeidet. Susanne Maria Hammernes, Rådgiver kompetanseutvikling og inkludering, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

15:25                  Mangfoldsplan og Huset vårt. Knut H. Slettemo, Teamleder brobyggerteamet, Notodden mangfolds- og læringssenter, Notodden kommune.

15:40                  Pause

15:50                  Frivillige organisasjoner.

  1. DNT Integrer. Silje Brokke, Styreleder, Notodden Turlag
  2. Mitt friluftsliv! Sahra Hagi, leder DNT Integrerer, Notodden turlag
  3. Friluftsliv som inkluderingsarena. Mona Osman, sekretær og styremedlem, Telemark innvandrerråd.

16:20                  Inkludering i frivilligheten

  1. Inkluderingskoden – hvordan kan vi bli mer inkluderende? Ida Marie Holmin, assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge.
  2. Får vi nye med? Om Frivillig.no og Ungfritid.no. Vanja Konradsen, prosjetleder, Frivillighet Norge.
  3. Får vi ALLEMED? Jacob Holst, prosjektkoordinator, ALLEMED.

16:55                  Panelsamtale.

17:30                  Slutt

Del denne artikkelen