Webinar: Allemannsretten – viktig for ferdsel i norsk natur

Publisert – Sist oppdatert 28.04.2021
Foto: Gard Eirik Arneberg

Velkommen til gratis webinar om dagens forvaltning av allemannsretten torsdag 6. mai.

Allemannsretten er en sentral del av kulturarven vår, og en forutsetning for friluftslivet i Norge. Koronakrisen har for alvor minnet oss om at tilgang til naturen betyr mye for livskvaliteten vår. Men også uavhengig av pandemien er friluftslivet en av våre viktigste kilder til god fysisk og psykisk helse, og har i seg selv stor egenverdi.

Samtidig dukker det stadig opp ulike interessekonflikter knyttet til bruk av naturen vår. Nedbygging, forsøpling og slitasje på populære utfartssteder er bare noen av mange utfordringer.

Hvordan ivaretas retten til fri ferdsel når naturen presses fra stadig flere hold?

Torsdag 6. mai inviterer Norsk Friluftsliv til gratis webinar om dagens forvaltning av allemannsretten.

Tid og sted: På nett 6. mai 2021, kl. 12.15 – 14.00

Påmelding: Trykk her for påmelding

Program:

  • Velkommen! Knut Herland, Norsk Friluftsliv
  • Innledning v/ordstyrer. Bente Lier, Norsk Friluftsliv
  • Allemannsretten som kulturarv. Kirsten Wielandt Houe, USN – Bø
  • Allemannsrett – eiendomsrett – forvaltning. Håvard Steinsholt, NMBU
  • Allemannsretten og utfordringer for skogbruk og skogeiere. Erling Bergsaker, Norskog
  • Dispensasjoner i strandsonen. Nikolai Winge, Sivilombudsmannen
  • Prosjekt for fellesgodefinansiering. Ståle Brandshaug, Visit Sognefjord
  • Adferdsregler etter friluftsloven – Hoddevik. Arild Vonheim og Kristine Dahl, Stad kommune
  • Positiv tilrettelegging fremfor forbud. Anne-Mari Planke, DNT
  • Politisk diskusjon. Åsmund Aukrust (AP) og Lene Westgaard-Halle (H), energi- og miljøkomiteen

VIKTIG FRILUFTSOMRÅDE: Nedbygging av strandsonen er et av temaene som belyses på webinaret. Foto: Wanda Nordstrøm

Del denne artikkelen