Vurderer søksmål mot regjeringen

Publisert

I dag avga Energi- og miljøkomiteen på Stortinget sin innstilling til forslaget om å avslutte regjeringens forsøksordning for snøskutere.   Regjeringspartiene tar ikke hensyn til Sivilombudsmannens uttalelse om at forsøksordningen er ulovlig. FRIFO vurderer derfor søksmål.   Vurderer søksmål mot regjeringen – Vi er overrasket over at Stortinget ikke bruker sjansen til å stanse forsøksordningen… Read more »

I dag avga Energi- og miljøkomiteen på Stortinget sin innstilling til forslaget om å avslutte regjeringens forsøksordning for snøskutere.

 

Regjeringspartiene tar ikke hensyn til Sivilombudsmannens uttalelse om at forsøksordningen er ulovlig. FRIFO vurderer derfor søksmål.

 

Vurderer søksmål mot regjeringen

– Vi er overrasket over at Stortinget ikke bruker sjansen til å stanse forsøksordningen etter den klare uttalelsen fra Sivilombudsmannen som kom 12. juni, der han slo fast at forsøket er ulovlig, sier styreleder i DNT, Berit Kjøll.

 

Sivilombudsmannen uttalte at forsøksordningen, hvor 108 kommuner deltar, er for omfattende, og at mye tydet på at regjeringen har brukt forsøksordningen for å få igjennom ny politikk.

 

– Nå ligger ballen hos regjeringen.  Vi forventer at regjeringen raskt følger opp Sivilombudsmannens uttalelse og avslutter det ulovlige forsøket. I motsatt fall vil DNT og FRIFO vurdere å forfølge saken rettslig, sier styreleder i FRIFO, Dag Kaas.

 

Motstanden mot motorisert ferdsel i naturen blant befolkningen har økt med 4 prosentpoeng fra 2012 til 2014. Det viser den nye Miljøbarometermålingen fra Miljødirektoratet som akkurat har kommet.

 

FRIFO og DNT er skuffet over at regjeringspartiene og Senterpartiet i innstillingen viser svært lave ambisjoner om å legge hensynet til natur- og friluftsliv til grunn når regelverket for motorferdsel i naturen skal utformes, sier Berit Kjøll.

Del denne artikkelen