Virkningen av grøntområder på menneskers helse og trivsel

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En norsk litteraturstudie fra 2006 gir en oversikt over emnet grøntområder og human helse og trivsel. Tilgang til grønne arealer har overveiende positiv innvirkning på innbyggernes psykologiske og fysiske helse og ser i tillegg ut til å være viktig for motorisk og sosial utvikling hos barn. Studien viser til at det fysiske miljøet i norske… Read more »

En norsk litteraturstudie fra 2006 gir en oversikt over emnet grøntområder og human helse og trivsel. Tilgang til grønne arealer har overveiende positiv innvirkning på innbyggernes psykologiske og fysiske helse og ser i tillegg ut til å være viktig for motorisk og sosial utvikling hos barn. Studien viser til at det fysiske miljøet i norske byer og tettsteder endres ved at grøntstrukturen har blitt redusert og fragmentert over et lengre tidsrom. Den legger også til grunn at den politiske bevisstheten omkring bruk av grøntområder som et virkemiddel i forebyggende helsearbeid er økende, men det kan stilles spørsmålstegn ved om vi har tilstrekkelige samfunnsmessige virkemidler for å sikre innbyggerne tilgang til grøntområder av tilfredsstillende brukskvalitet.

Les rapporten her: Virkning av grøntområder på menneskers helse og trivsel – En litteraturgjennomgang

Del denne artikkelen