VINDKRAFT

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Vindkraft er en viktig, men ustabil fornybar energikilde, som er avhengig av andre energikilder for å kunne ha en sikker og stabil leveranse. Vi har så langt ikke klart å skape lønnsom vindkraftproduksjon i Norge uten stor og varige statlige subsidier.

>Les mer

Vindkraft er en viktig, men ustabil fornybar energikilde, som er avhengig av andre energikilder for å kunne ha en sikker og stabil leveranse. Vi har så langt ikke klart å skape lønnsom vindkraftproduksjon i Norge uten stor og varige statlige subsidier.

En stor utfordring med vindkraften er at den også innebærer store naturinngrep, både visuelt, men også fysisk, gjennom veibygging, sikkerhetssoner, støy og endring av landskap. Konsekvensene blir ekstra store når vindkraftanlegg plasseres i og nær viktige friluftslivsområder.

 

NORSK FRILUFTSLIV vil:

  • Begrense behovet for vindkraftanlegg ved å fremme satsing på energieffektivisering og ny teknologi
  • Begrense unødvendig tap av verdifull natur
  • At naturens egenverdi i større grad skal vektlegges i arealkonflikter

Del denne artikkelen