– Villreininteressene må veie tyngst

Publisert – Sist oppdatert 12.05.2020

Norsk Friluftsliv og flere sentrale organisasjoner oppfordrer Klima- og miljødepartementet til å ikke beholde andre veier enn Snøheimveien på Hjerkinn, og la villreininteressene veie tyngst. 

Norsk Friluftsliv, sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Naturvernforbund og Forum for natur og friluftsliv Oppland, møtte torsdag 1. mars statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet (KLD) om vern av Hjerkinn og hensynet til villrein og friluftsliv.

Dovrefjell er et av de siste og viktigeste områdene for den europeiske villreinen. Da Stortinget vedtok å legge ned Hjerkinn skytefelt vedtok de samtidig at området skulle restaureres tilbake til naturtilstand, herunder sanering av veiene i området, av hensyn til villreinen i området.

Norsk Friluftsliv har tidligere uttalt at det er viktig å sikre reinens rotasjonstrekk rundt Snøhetta. Samtidig er det mulig å kombinere dette med friluftslivets interesser. Løsningen med skyttelbuss og reguleringer av ferdselen på Snøheimvegen er en god løsning som ivaretar hensynet til både villreinen og friluftslivet, og gir muligheten til å styre og kanalisere ferdsel mellom Hjerkinn og Snøheim. Stortinget bestemte at veien inn til Snøheim turisthytte, som drives av DNT, skulle bestå, med et regime for skyttelbuss til og fra hytta. Dette en løsning som støttes av Norsk Friluftsliv og de andre organisasjonene på møtet.

Imidlertid har det fra lokale næringsinteresser kommet ønske om å beholde flere veier i området, og Miljødirektoratet har kommet ned en tilrådning til KLD der de forslår å beholde Vålåsjøveien. Organisasjonene mener at dette er i strid med Stortingets vedtak og går mot forskningens anbefalinger når det gjelder å sikre villreinens framtid i området.

Norsk Friluftsliv var klare på at det er viktig legge til rette for friluftsliv, og støttet departementets syn på friluftslivets betydning for folkehelse og livskvalitet. Men også for friluftslivet er det viktig å ta vare på naturgrunnlaget og naturmangfoldet. Hensynet til villreinen i området må derfor veie tungt.

Organisasjonene kom med et klart råd til statssekretæren om  ikke å beholde flere veier enn Snøheimveien.

Del denne artikkelen