Vil satse på nærmiljøhytter

Publisert – Sist oppdatert 24.04.2020

Vil satse på kystled- og nærmiljøhytter: Stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) deltok 9-10 august på befaringer til DNT ungs sommertilbud på Håøya i Oslofjorden og til Oslofjordens friluftsråds nye overnattingstilbud på Homlungen fyr ved Skjærhalden.

– Satsing på Kystled og nærmiljøhytter er klokskap for framtiden, var generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv (tidl FRIFO) sin konklusjon etter befaringen.

Hjemdal har også i Stortinget tidligere i år satt fokus på kystled og overnattingshytter i lavlandet.

– Mye av dagens kystfriluftsliv er basert på kloke og strategiske offentlige anskaffelser femti år eller lenger tilbake i tid, før byggepresset var alt for stort i strandsonen. Nå må vi tenke femti år fremover. Hva vil våre etterkommere ønske at vi i dag hadde gjort for å sikre dem tilgang til unike naturområder? Det er åpenbart at tilgang til kystled og godt bevarte områder i strandsonen vil være blant de viktigste svarene. En kraftsatsing på kystled og nærmiljøhytter er derfor et visjonært og viktig tiltak, både for dagens og kommende generasjoner, uttalte stortingsrepresentanten under befaringen.

Mange aktører innenfor friluftslivet i Norge er nå i full gang med å bygge ut et nettverk av nye, enkle overnattingstilbud langs kysten, i marka og i bostedsnære naturområder. Mange av hyttene vil være tilgjengelig i gange-sykkel- eller roavstand fra bo-områder. Norsk Friluftsliv mener dette vil bli en viktig del av framtidens friluftsliv i Norge.

Et eksempel på dette er Kystleden; et nettverk av stier, båtleder og overnattingsmuligheter i fyr og hytter langs kysten. Kystleden er opprettet gjennom et samarbeid mellom DNT, Forbundet Kysten, Friluftsrådenes Landsforbund og Fyrhistorisk Forening. Allerede i dag får allmennheten tilgang til mange kystperler gjennom dette samarbeidet.

Det er i utgangspunktet ikke mangel på hytter. Friluftslivsorganisasjonene får stadig tilbud om å overta eller leie offentlige eller private eiendommer med attraktiv beliggenhet for en rimelig penge. Men eiendommene er ofte i en slik tilstand at det trengs omfattende investeringer før de kan gjøres tilgjengelig for allmennheten. Disse pengene har sjelden de frivillige organisasjonene.

Staten gir gjennom spillemidlene tilskudd til overnattingshytter på fjellet, men ikke til hytter nær der folk bor. Årsaken til dette er frykt for konkurransevridning.  -Dette opplever vi uforståelig», sier Lasse Heimdal. “Enkle og primitive hytter konkurrerer i liten grad med andre overnattingstilbud. Nå har vi anledning til å gi alle de som ikke har råd til egen hytte i strandsonen et unikt og billig tilbud. I tillegg kan skoler og barnehager få tilbud om nærmiljøhytter, ofte kombinert med forslag til undervisningsopplegg. Enklere tilskuddsregler og bedre rammer vil sette fart på utbyggingen av tilbudet. Det er i tillegg god miljø- og folkehelsepolitikk, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

Statlig sikring av viktige eiendommer begrenses innimellom av at staten i utgangspunktet ikke ønsker arealer hvor det fra før finnes bygningsmasse. Det er også vanskelig å få statlige midler til eiendommer der friluftslivsorganisasjoner står for driften, men staten fortsatt er grunneier.

Norsk Friluftsliv mener det er viktig at politikere nå ser den unike muligheten vi har for å bygge opp et verdifullt friluftstilbud for framtiden, forenkler tilskuddsregler og øker satsingen på rimelige overnattingshytter langs kysten og i lavlandet. En oppmykning at regelverket for tildeling av spillemidler vil være en god start på dette.

Illustrasjonsbilde: Lars Verket

Del denne artikkelen