Vil ikke bruke mer penger på friluftsliv

Publisert

– Frivillighet er noe du gjør «fri og villig», så hvis dette igjen blir en diskusjon om budsjettposter og bevilgninger, så er vi på litt feil spor, sa helseminister Jonas Gahr Støre da friluftslivet bad om økte rammer.   (27.6.13) Helse- og omsorgsdepartementet samlet deler av frivilligheten til halvdagskonferanse om frivillighetens innsats i folkehelsearbeidet. Bakgrunnen var to… Read more »

– Frivillighet er noe du gjør «fri og villig», så hvis dette igjen blir en diskusjon om budsjettposter og bevilgninger, så er vi på litt feil spor, sa helseminister Jonas Gahr Støre da friluftslivet bad om økte rammer.

 

(27.6.13) Helse- og omsorgsdepartementet samlet deler av frivilligheten til halvdagskonferanse om frivillighetens innsats i folkehelsearbeidet. Bakgrunnen var to stortingsmeldinger som nylig har kommet fra regjeringen: St.meld 34 (2012-2013) «Folkehelsemeldingen – God helse felles ansvar» og St.meld. 29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg».

 

FRIFO har tidligere gitt stor ros til regjeringen for Folkehelsemeldingen. Den fokuserer på årsakene til dårlig helse, og tenker bredt om hvordan vi kan møte utfordringene, og ikke minst den skjeve fordelingen av helse i samfunnet. Friluftslivet har også fått bred omtale i meldingen.

 

Bente Lier fra Skiforeningen viste eksempler fra deres arbeid og meldte på vegne av FRIFO organisasjonene at vi gjerne er på banen for bidra til helsefremmende arbeid. Hun påpekte også den relativt begrensede investeringen Miljøverndepartementet gjør på friluftsliv (kr 31 pr innbygger) , sett i forhold til Kulturdepartementets bidrag til annen idrett (ca kr 300 pr innbygger) og samfunnets totale kostnader på helsereparasjon (anslått til over kr 40 000 pr innbygger årlig).

 

Da NRK konfronterte helseministeren med disse påstandene, og påstander om at bidrag til friluftsliv er for lite koordinert i regjeringen, svarte Støre følgende:

 

– Frivillighet er noe du gjør «fri og villig», så hvis dette igjen blir en diskusjon om budsjettposter og bevilgninger, så er vi på litt feil spor.

 

Presidenten i Norges Røde Kors Sven Mollekleiv uttrykte at «det er klokt i å investere mer i å tilrettelegge for mer aktivitet.
– Du får mer helse, mer trivsel, du får mindre sykdom, og det er den beste investeringen du kan gjøre i samfunnet.»

Stortinget har nettopp diskutert Folkehelsemeldingen, og samlet seg om en bred oppfordring om å satse på på friluftsliv i det forebyggende arbeidet. Støre kommenterte debatten i Stortinget og sa:

 

– Jeg opplevde at da Stortinget debatterte disse meldingene, at var det bred enighet, uenighet på noen punkter, men bred enighet om denne tilnærmingen, og både folkehelse og morgendagens omsorg inviterer jo til partnerskap med frivilligheten; det sivile samfunn, og det tror jeg vi kommer til å se mye mer av i tiden som kommer  for å løse samfunnets oppgaver.

 

Om svar på kommentarene om for dårlig koordinering av tilskudd internt i staten og for lave tilskudd svarte helseministeren følgende:

 

– Vi er flere men vi snakker jo sammen, så det tror jeg vi skal finne ut av. Men igjen; Jeg tror ikke vi skal gjøre dette om til en sånn  klassisk sak: Hvor kan vi hente mest penger. Dette er jo frivilligheten vi skal mobilisere, og det som er spennende med den er at den er både fri og villig.»

 

FRIFO opplever det vanskelig å forstå helseministeren på annen måte enn at det ikke finnes planer for å investere mer i friluftslivsorganisasjonenes helsefremmende arbeid. Men en større innsats fra friluftslivet er velkommen – så lenge det ikke koster.

 

Støres kommentarer til NRK «Her og Nå» kan du høre selv. Spol frem til 1 time, 13 min og 8 sekunder HER

Del denne artikkelen