Klima 

Vil forlenge skisesongen

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Et varmere klima vil skape store utfordringer for ski-kulturen i årene fremover. Et nytt prosjekt i regi av Skiforeningen skal gjøre det mulig å forlenge skisesongen.

Tekst: Skiforeningen
Foto: Børre Næss/Skiforeningen

Skigåing er en viktig del av det norske friluftslivet, men snøfattige vintre begrenser muligheter til skigåing. Mange steder er snølaget for tynt til å lage gode skispor. Et nytt prosjekt, i regi av Skiforeningen, skal gjennom bedre utnyttelse av teknologi og mer kunnskapsdeling i løypekjørermiljøene i landet, gjøre det mulig å forlenge skisesongene. Prosjektet støttes gjennom statsbudsjettet med 1 million kroner.

Skiforeningen har i flere år jobbet grundig for å samle kompetanse om hvordan man kan preparere løyper med lite snø og hva som skal til for at løypene holder seg lenger i sesongen. Denne kunnskapen ønsker Skiforeningen nå å dele i et nytt nettverk for løypekjørere over hele landet. Å legge til rette for gode opplevelser på ski er krevende. Et mål for det nyetablerte nettverket, er at man ved gjensidig kompetansedeling i løypekjørermiljøene kan bidra til å sikre skispor og skiglede, både nå og i fremtiden.

– Det er ekstra gledelig at vi har fått støtte over statsbudsjettet til å dra i gang arbeidet, sier Erik Eide, generalsekretær i Skiforeningen.

– Med nettverket Norske skispor ønsker Skiforeningen å skape en arena der alle som kjører skiløyper i landet får muligheten til å lære av hverandre, legger Eide til.

Vil bety mye for mange

– Skikulturen er en viktig del av norsk friluftslivstradisjon. Det vil derfor være av stor verdi om vi gjennom deling av kunnskap kan utvide skisesongen. Dette prosjektet vil kunne få positiv betydning for mange, sier Ketil Kjenseth (V), leder av Stortingets energi- og miljøkomité.

Norsk Friluftsliv overvåker trender i bruk av naturen, og ser at skigåing fortsatt er en viktig del av vinter-friluftslivet for svært mange mennesker.

– Mange er bekymret for hva klimaendringene vil gjøre med den norske skikulturen. Vi er derfor glade for at Skiforeningen nå vil bidra til at flere vil kunne oppleve lengre skisesonger enn de normalt ville fått, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Del denne artikkelen