Vil Erna svekke naturmangfoldloven?

Publisert

Norsk Friluftsliv, DNT, WWF og Naturvernforbundet har sendt tre spørsmål til Høyres leder Erna Solberg som vi ber om svar på før valgdagen.   I intervjuet med VG sir hun:   – Ja, vi ønsker en gjennomgang av naturmangfoldloven. Den er et stort hinder. Det betyr ikke at vi ikke er for naturmangfold. Men det betyr… Read more »

Norsk Friluftsliv, DNT, WWF og Naturvernforbundet har sendt tre spørsmål til Høyres leder Erna Solberg som vi ber om svar på før valgdagen.

 

I intervjuet med VG sir hun:

 

Ja, vi ønsker en gjennomgang av naturmangfoldloven. Den er et stort hinder. Det betyr ikke at vi ikke er for naturmangfold. Men det betyr at hensynene noen ganger må avveies bedre enn de gjør i dag. Det er et behov for å se om det er gitt for store fullmakter i loven, som kan blokkere prosjekter, sier Solberg.

 

Naturmangfoldloven er vår viktigste lov for å stanse tapet av natur. Verden utrydder i dag et stort antall arter i et forrykende tempo. Norge har i likhet med alle andre et ansvar for å ta vare på sin natur og de planter og dyr som lever der. Når du sier at naturmangfoldloven er et stort hinder, gjør det mange nordmenn veldig urolige. Loven er ment for å beskytte arter og viktige naturområder som står i fare for å forsvinne eller som har en verdi for fellesskapet. Kan du love at Høyre ikke vil svekke naturmangfoldloven om du blir statsminister?

 

I intervjuet åpner du også for at det kan kjøres mer snøscooter i naturen. De fleste oppsøker naturen for å oppleve stillhet og fred. Stillheten er en særdeles viktig kilde til rekreasjon og livskvalitet for mange. Et stort flertall er derfor imot at det skal bli tillatt med mer snøscooterkjøring i naturen. Dagens regjering har allerede innført en rekke ordninger som åpner for nyttekjøring og transport av mennesker med spesielle behov. Kan du love at Høyre ikke vil gå inn for mer snøscooter kjøring enn regjeringen allerede har tillatt i sitt forslag som kom før sommeren?

 

Du sier i intervjuet også at det skal bli enklere å bygge i strandsonen. Strandsonen er det mest brukte og mest populære rekreasjonsområdet for nordmenn. Store deler av strandsonen er allerede nedbygget i sentrale deler av landet. Kan Høyre love at dere ikke vil svekke reglene for bygging i strandsonen?

 

Siden dette er avgjørende spørsmål å få svar på før valget og ber vi om at du svarer så raskt som mulig.

 

Les brevet her

Del denne artikkelen