Vil bli enklere å drive friluftsliv

Publisert

– Regjeringens forslag til revidert friluftslov inneholder en rekke endringer, som er mer i tråd med samfunnsutviklingen og som gjør det enklere å drive friluftsliv. Dette er et positivt budskap til alle friluftslivsmennesker.   Det sier generalsekretær i FRIFO, Lasse Heimdal, i en kommentar til loven, som legger opp til en friere ferdsel i naturen…. Read more »

– Regjeringens forslag til revidert friluftslov inneholder en rekke endringer, som er mer i tråd med samfunnsutviklingen og som gjør det enklere å drive friluftsliv. Dette er et positivt budskap til alle friluftslivsmennesker.

 

Det sier generalsekretær i FRIFO, Lasse Heimdal, i en kommentar til loven, som legger opp til en friere ferdsel i naturen. Han mener at regjeringen de siste årene har foretatt flere prisverdige grep, som styrker den tradisjonsrike allemannsretten.

Det er særlig forslaget som vil gjøre det mulig å krysse innmark på vei til utmark på opparbeidet sti og vei, som Heimdal hilser velkommen i den reviderte friluftsloven. Han frykter ikke at dette vil være en ny spire til krangling mellom turgåere og grunneiere. – Her vil det som alltid være viktig å vise vanlig folkeskikk. Friluftsfolket og friluftslivsorganisasjonene har gjennom tidene stort sett hatt en god dialog med grunneierne. Personlig har jeg ingen grunn til å tro at den ikke vil bli opprettholdt.

 

Heimdal ser på den frie ferdselsretten som et viktig velferdsgode med stor betydning for et aktivt friluftsliv. Det igjen betyr mye for folks helse og livskvalitet.

 

FRIFO er også fornøyd med at regjeringen vil lempe på teltrestriksjonene i strandsonen. En forskrift vil åpne for telting nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte i kystnære områder. – Det vil gjøre det lettere for friluftsfolket å oppleve det enkle og naturvennlige friluftslivet gjennom hele døgnet, noe som utvilsom vil berike selve tur- og naturopplevelsen. Men også her vil det være viktig å ta hensyn til og ha en god kommunikasjon med grunneiere, framholder Heimdal.

 

I det reviderte forslaget til ny friluftslov tar regjeringen også viktig grep for å fjerne sjikanøse stengsler som utelukker allmennheten fra lovlig opphold og bading i strandsonen. Blant annet får kommunene adgang til å fjerne disse med tvangsmulkt.

Del denne artikkelen