Viktige frister for oss som jobber med inkludering av barn og unge

Publisert – Sist oppdatert 01.11.2023
Foto: Paulina Cervenka

I høst pågår det flere politiske prosesser for å sikre at alle barn og unge får delta på minst en fritidsaktivitet. Det er viktig at friluftslivsorganisasjonene er på ballen og kommer med innspill.

I 2022 skrev Norsk Friluftsliv under på Fritidserklæringen, sammen med flere andre frivillige og ideelle organisasjoner, kommunesektoren og seks ulike departementer. Dette forplikter oss til å jobbe sammen for å sørge for at alle barn og unge får mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet.  

Det foregår nå flere viktige politiske prosesser knyttet til arbeidet med Fritidserklæringen. Norsk Friluftsliv vil komme med egne innspill, men vi oppfordrer også alle våre medlemsorganisasjoner som jobber direkte med barn og unge til å gjøre det samme. 

Her er noen viktige tidsfrister denne høsten.

Handlingsplan for deltakelse i kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter

I dag har ikke alle barn og unge i Norge like muligheter til å delta i aktiviteter på fritiden. Derfor jobber regjeringen nå med å lage en handlingsplan for deltakelse i kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter for barn og unge. Målet er at denne skal være klar før sommeren 2024. 

De frivillige friluftslivsorganisasjonene har både flere felles behov og enkelte unike behov, som krever ulik tilpasning. Det er viktig at våre stemmer blir hørt, slik at vi kan være med på å legge premissene for hvordan vi kan få flere barn og unge med på aktivitetene våre. 

Fristen for å komme med skriftlige innspill til dette arbeidet er 20. desember. Regjeringen inviterer også til flere innspillsmøter: 

  • 6. november blir det innspillsmøte for sentralleddet i organisasjonene
  • 21. november blir det et digitalt innspillsmøte for både sentralledd og lokale lag og foreninger
  • 8. januar blir det et eget innspillsmøte for barn og unge

Norsk Friluftsliv vil delta på møtene og sende inn egne innspill, og oppfordrer våre medlemsorganisasjoner til å gjøre det samme.

Alle barn skal ha mulighet til å delta i friluftlivsaktiviteter, uavhengig av økonomi, kulturell bakgrunn eller funksjonsevne. Foto: Paulina Cervenka

Samfunnsoppdrag om inkludering av barn og unge 

Stortinget har vedtatt to samfunnsoppdrag fram mot 2033, og ett av disse handler om inkludering av barn og unge. Regjeringen har bedt både frivilligheten, barn og unge selv og det offentlige om å involvere seg i dette arbeidet framover. 

I løpet av november inviterer de til flere innspillsmøter over hele landet, med en oppstartskonferanse i Oslo 2. november. 

Norsk Friluftsliv har både sendt inn skriftlig innspill og vil delta på innspillsmøtene.

– Men vi håper også å se flere friluftsorganisasjoner i lokalene, sier Erika Wollner, prosjektleder for mangfold og inkludering i Norsk Friluftsliv. 

– Dette er en viktig anledning til å jobbe sammen for at enda flere barn og unge over hele landet skal få tilgang til den viktige sosiale møteplassen, mestrings- og aktivitetsarenaen som friluftslivet er. Vi i organisasjonene er selv ekspertene på våre aktiviteter, og kjenner våre egne utfordringer og behov. Derfor er det avgjørende at våre stemmer blir hørt i disse prosessene. 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt på erika@norskfriluftsliv.no!

Del denne artikkelen