Viktig løft for friluftslivet

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Norsk Friluftsliv er lettet etter at Venstre, med støtte fra Krf, kjempet for styrking av friluftslivet i det endelige statsbudsjettet for 2016. -Vi er godt fornøyd med en økning på 20 millioner i aktivitetsmidler til friluftslivsorganisasjonene. Denne styrkingen gjør det mulig å videreføre mer av det gode arbeidet som Friluftslivets år har skapt. Venstre har med… Read more »

Norsk Friluftsliv er lettet etter at Venstre, med støtte fra Krf, kjempet for styrking av friluftslivet i det endelige statsbudsjettet for 2016.

-Vi er godt fornøyd med en økning på 20 millioner i aktivitetsmidler til friluftslivsorganisasjonene. Denne styrkingen gjør det mulig å videreføre mer av det gode arbeidet som Friluftslivets år har skapt.

Venstre har med støtte fra Krf sørget for et grønnere statsbudsjett og bedre betingelser for friluftslivet i 2016.

-Friluftsliv er både enkelt, effektivt, trivselsskapende, sosialt, bærekraftig og lønnsomt. Friluftslivets år 2015 har fått flere mennesker ut oftere, og nye aktiviteter har blitt skapt både lokalt og nasjonalt. Derfor er vi svært glade for at kuttet i driftsstøtten til frivillige natur- og miljøorganisasjoner nå er reversert, og at aktivitetsmidler til friluftsliv er styrket med 20 millioner i det endelige budsjettet for 2016, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Godt nytt for friluftslivsorganisasjonene
Flere friluftsorganisasjoner fikk opprinnelig et kutt i driftstøtte. Dette er nå reversert i Landbruksdepartementet og Klima og miljødepartementet. Dermed kan de frivillige friluftslivsorganisasjonene 4H Norge, Norges Jeger og Fiskerforbund, DNT og Foreningen Kysten puste lettet ut.

Et bedre budsjett for natur
Det endelige budsjettet for 2016 er et godt budsjett for friluftslivet og det tradisjonelle naturvernet. Det er blant annet bevilget 75 millioner mer til skogvern, 5 millioner til nye nasjonalparker og 15 millioner til tiltak i verneområder, 10 millioner til tiltak til prioriterte arter og utvalgte naturtyper, samt reversering av kutt til de frivillige miljøorganisasjonene på 5 millioner. Det er også satt av 62,5 million til kalking, villaks og vanndirektivet, og tiltak mot marin forsøpling styrkes med 10 millioner kroner.

Norsk Friluftsliv har også jobbet for mer midler til gang- og sykkelvei. – 100 millioner mer til gang- og sykkel er et steg i riktig retning, sier Lasse. Blant de gode friluftslivsnyhetene er også at Soppkontrollen er reddet ved at de får 2,5 millioner. Norsk Friluftsliv mener også det er positivt for frivilligheten i Norge at grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift er økt til 55 000 kr pr ansatt – og 550 000 pr organisasjon.

Viktig for verneverdig skog
I et anmodningforslag ber Stortinget at regjeringen sørger for en gjennomgang av Statskog SFs ordinære skogseiendommer for verneverdig skog og legge til rette for at verneverdig skog i deres eie kan vernes etter Naturmangfoldloven. – Det er svært bra fordi vi vet at verneverdig skog er viktig både naturmangfoldet og som en arena for friluftsliv.

Norsk Friluftsliv berømmer også at tiltak til svømming i barnehager får 15 millioner. – At barn lærer å svømme og blir komfortable i vann tidlig er svært viktig, og vil også gjøre det tryggere å ferdes i naturen.

Last ned hele budsjettavtalen her

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Statsbudsjett i boks

Norsk Friluftsliv møtte forhandlingslederne Hans Olav Syversen (Krf) og Terje Breivik (Venstre) og takket for innsatsen til Venstre og Krf,  etter en gledelig styrking av friluftslivet i det endelige statsbudsjettet for 2016.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Del denne artikkelen