– Viktig at folk respekterer bålforbudet

Publisert
Tekst: Linn Elise Jakhelln

Det kan være fristende å tenne bål på tur i sommer. Men nå i sommerhalvåret er det et generelt forbud mot bålbrenning i skog og mark.

Det generelle bålforbudet som varer fra 15. april til 15. september er ment å forhindre skogbrann.

– Nå i sommer når mange skal ut på tur er det viktig å være klar over at det som hovedregel ikke er lov å brenne bål i naturen nå. Hvis man ikke overholder dette kan det medføre store ødeleggelser, og i verste fall også fare for liv og helse, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene i Norge, med til sammen nær en million medlemskap.

Kommunene har godkjente bålplasser

For deg som har lyst til å samle familie eller venner rundt bålet, finnes det likevel fortsatt muligheter.

– I de fleste kommuner finnes det egne bålplasser som er godkjent for bruk dersom forholdene tillater det også nå om sommeren. Et godt tips er å sjekke kommunens nettside for en oversikt over hvor disse befinner seg og om det er tillatt, sier Lier.

Bålforbudet åpner også for noen få andre unntak i helt spesielle tilfeller.

Det kan for eksempel være greit i tilfeller der bakken er dekket av snø eller etter svært mye nedbør over lengre tid. Det opplyser Direktoratet for brannsikkerhet på nettstedet Sikker hverdag.

Krever vett uansett årstid

Til tross for at det etter 15. september vil være slutt på det generelle forbudet mot bålbrenning, understreker Lier at det ikke betyr at det blir grønt lys for å blåse i vær- og vindforhold.

– Det generelle forbudet i sommerhalvåret handler om at faren for skog- og lyngbrann er større, men regelen om å utvise bålvett gjelder like mye resten av året, understreker Lier.

For deg som lurer på hva du bør vite om du vurderer å fyre opp bål i naturen, har Norsk Friluftsliv samlet seks tips.

Hva bør jeg vite før jeg tenner bål i naturen?

Seks tips for godt bålvett på tur.

  • Respekter det generelle bålforbudet fra 15. april til 15. september. I denne perioden er hovedregelen at du ikke kan tenne bål, unntatt på bålplasser godkjent av kommunen. Det er likevel lov å tenne bål på steder der det åpenbart ikke kan medføre brann, slik som på snø.
  • Ta hensyn til skogbrannfare og eventuelle lokale forbud. I tørre perioder med stor fare for skogbrann kan kommunene innføre ekstraordinære forbud mot ild. Sjekk derfor alltid hva som er gjeldende regler for din kommune.
  • Plasser bålet slik at det gjør minst mulig skade på naturen. Sørg for god avstand til vegetasjon, og bruk aller helst en eksisterende bålplass. Det er ikke lov å tenne bål på bart fjell og svaberg, da disse kan sprekke opp eller misfarges.
  • Ikke hugg ned trær for å skaffe ved. Det er ikke lov å gjøre skade på trær og bryte av greiner for å lage bål. Ta derfor med ved hjemmefra, eller bruk døde greiner og kvister du finner på bakken.
  • Ikke kast plast, tomme bokser eller lignende ting på bålet. Det er greit å brenne dopapir, tørre matrester og pappemballasje. Annet søppel, slik som plast, hermetikk, glass eller tomme ølbokser hører ikke hjemme på bålet.
  • Slukk godt etter deg og rydd bålplassen før du forlater den. Sjekk alltid at bålet er helt slukket før du går. Rydd også steiner, tømmerstokker eller lignende du har brukt, slik at det blir fint for de som kommer etter deg.

Del denne artikkelen