Viktig å sikre allmennhetens tilgang til fiskeelver

Publisert

Staten bruker store ressurser på å få opp bestanden av villaks og andre fiskeslag i elver og vassdrag. Derfor er det rimelig at allmennheten i perioder sikres tilgang til fiske på disse stedene. Dette var FRIFOs hovedbudskap under Energi- og miljøkomiteens høring om Endringer i lakse- og innlandsfiskeloven m.fl. Lovendringsforslagene bidrar til å styrke lakse-… Read more »

Staten bruker store ressurser på å få opp bestanden av villaks og andre fiskeslag i elver og vassdrag. Derfor er det rimelig at allmennheten i perioder sikres tilgang til fiske på disse stedene.

Dette var FRIFOs hovedbudskap under Energi- og miljøkomiteens høring om Endringer i lakse- og innlandsfiskeloven m.fl. Lovendringsforslagene bidrar til å styrke lakse- og innlandsfiskeloven på en rekke punkter.

Størst fokus er det rundt § 26 «Vassdrag hvor det gis offentlig støtte til tiltak». Foreslåtte lovjusteringer vil i enda større grad gjøre det mulig for myndighetene å stille krav om rimelig tilgang for allmennheten, der det offentlige investerer mye og til å sanksjonere der kravene ikke følges opp.

 

FRIFO mener fisking er en viktig del av friluftslivet og en inngangsport til naturopplevelser for mange. Selv om ikke grunneiere kan stilles til ansvar for gyro eller lav bestand i mange vassdrag, mener vi det er viktig at inngangsbilletten til gode fiskeopplevelser ikke må være for høy, og at grunneiere må legge til rette for at folk flest har råd og får tilgang til fiske i vassdrag der staten bidrar med store investeringer.

 

Videre sikrer endringene i §18 om «Barns fiske» et godt grunnlag for å videreføre tradisjoner med stang og håndsnøre til nye generasjoner. Det er ellers foreslått å heve aldersgrensen for fiskeravgift til fiskefondet fra 16 til 18 år.

Del denne artikkelen