Snoskuter
Snoskuter

Vi trenger din hjelp til å si fra til politikerne!

Publisert

Tirsdag 5. mai skal Stortinget stemme over en lovendring som vil bidra til økt motorferdsel i fjellet.

I dag kan de som har hytte 2,5 km eller mer fra brøytet vei, søke om bruk av skuter for transport av bagasje og utstyr til hytta. Senterpartiet har foreslått å fjerne avstandskravet, slik at alle kan søke om å kjøre sin egen skuter til hytta.

Alt tyder på at Senterpartiet har sikret seg flertall med FrP og Arbeidspartiets stemmer. Dette er ikke noe folkekrav. Natur- og miljøbarometeret gjennomført av Kantar viser at 70 prosent av den norske befolkningen er for en strengere regulering av motorisert ferdsel i fjellet.

Den forrige endringen i snøskuter-reglene er enda ikke ferdig evaluert. Likevel hastes denne endringen gjennom i Stortinget, framfor å vente på fagrådene som er klare til høsten. Politiske beslutninger bør være kunnskapsbaserte, det er ikke denne.

Les mer: Snøskuterkjøring på ville veier

Vi trenger din hjelp til å si fra til politikerne om at dette ikke er ønskelig med mer motorisert ferdsel i naturen. Det kan du gjøre ved å bruke dine sosiale medie-kanaler og tagge de partiene du ønsker å si fra til, eller du kan sende de en e-post. 

Er du usikker på hvordan du skal formulere deg kan dette brukes:

«Kjære Stortingsrepresentanter,

Jeg ber dere om å stemme mot lovendringen om å oppheve avstandskravet på 2,5 km , muligheten til å utøve friluftsliv ute i naturområder uten støy er et fellesgode, og er noe som er viktig å ivareta. Dette er en dårlig sak for norsk natur, det er en dårlig sak for den norske friluftslivskulturen, og det burde være en dårlig sak for alle partier som er opptatt av klima- og naturkrisen. Ta til fornuft og stem ned forslaget!»

E-posten sendes til det partiet du mener bør få ditt budskap:

Arbeiderpartiet: post@arbeiderpartiet.no
Senterpartiet: post@sp.no
Fremskrittspartiet: frp@frp.no

Høyre: politikk@hoyre.no
Sosialistisk Venstreparti: post@sv.no
Miljøpartiet De Grønne: mdg@mdg.no

Kristelig Folkeparti: krf@krf.no
Venstre: hei@venstre.no
Rødt: roedt@roedt.no

Del denne artikkelen